Selecteer je beroepsgroep

Vacatures 1-19 van 19

Alle getoonde vacatures op deze site zijn open gesteld voor kandidaten. Ook nodigen we je van harte uit om je open sollicitatie naar ons toe te sturen. Wij zullen je vervolgens op de hoogte houden.

Ben je op zoek naar tijdelijk of flexibel werk? Neem dan contact op met ons flexbureau .
Ben je al medewerker bij VUmc? Bekijk dan de interne vacatures .

Toon vacature inleidingen
Functienaam Afdeling Uren Plaatsing
Medewerker Business Intelligence Bedrijfsadministratie, Informatiemanagement en Zorgadministratie (BIZA) 36 31-10-2014
Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van managementinformatie voor het VUmc. Je ontwikkelt scripts om bronsystemen te bevragen voor het vullen en onderhouden van ons datawarehouse. Je schrijft programmatuur om hierop rapportages te laten draaien, zoals cubes en...
Verpleegkundige heelkunde oncologie Heelkunde Oncologie (VHON) / Maag-darm en leverziekten (MDL) 36 18-11-2014
Je maakt deel uit van een multidisciplinair team behandelaars. Binnen dit team heb je niet alleen je eigen zorgtaken en verantwoordelijkheden, maar vervul je ook een belangrijke rol in de coördinatie van zorg van de diverse hulpverleners. Je geeft voorlichting, informatie en begeleiding aan...
Junior Microsoft Systeembeheerder dienst ICT, afdeling infrastructuur beheer, team Microsoft 36 27-11-2014
Binnen het team Microsoft zijn wij op zoek naar een junior systeem beheerder. Het team bestaat uit, inclusief deze vacature, vijf juniors, twee mediors en twee seniors. Belangrijke ontwikkelingen die nu binnen team Microsoft een rol spelen zijn de invoering van SCOM 2012, de invoering van SCCM 2012...
Onderzoeker in Opleiding 'Aangeboren en adaptieve (T cel) immuniteit in huid en orale mucosa' dermatologie 36 14-11-2014
Als Onderzoeker in Opleiding zijn je voornaamste taken: Het kweken van immuuncompetente huid en orale mucosa “tissue engineered” equivalenten; Met behulp van immunologische technieken in vitro bepalen hoe aangeboren en adaptieve immuunresponsen verschillen in huid en orale mucosa, m.n. ook de rol...
PhD Student 'Informed decision making for prenatal screening' social medicine 36 19-11-2014
Your main duties and responsibilities as a PhD student are: Conducting eye tracking research and experimentation; Preparation and conducting interviews and questionnaires; Analyzing the data from interviews, questionnaires and experiments; Writing publications resulting in a PhD thesis.
PhD Student 'Machine learning applications in mood disorders' Psychiatry VU University Medical Center / GGZinGeest 36 08-10-2014
As a PhD Student your main tasks and responsibilites are: Help examine predictors of the naturalistic course and treatment response in depression and anxiety; Identifying subtypes of depression and anxiety based on multimodal data sources; Apply unsupervised and supervised machine learning methods,...
Stagiair "analyse en advies kwaliteit van zorg" Zorgsupport 36 31-10-2014
Wij vragen van jou, als stagiair, een analyse op te stellen en advies te geven over de Radar functie van de afdeling zorgsupport. Wij zijn op zoek naar antwoord op de vraag: hoe kan de afdeling zorgsupport VUmc er voor zorgen dat zij actueel overzicht hebben van belangrijke thema's en...
Stagiair "consequenties overheveling laag complexe zorg" divisie I, stafbureau 36 31-10-2014
Het project: De zorgverzekeraar stuurt er steeds meer op dat de laagcomplexe zorg niet langer plaatsvindt in academische ziekenhuizen. In dit project kijk je naar de gevolgen voor de gehele keten en de daarbij behorende kosten en baten. (vb. Personeel, functie omschrijvingen/ verantwoordelijkheden/...
Stagiair "kwaliteitsverbetering internal audit" Zorgsupport 36 31-10-2014
Binnen VUmc voeren we op basis van ons Kwaliteitssysteem NIAZ interne audits uit. Dit proces is erg ingewikkeld en kost ons heel erg veel tijd. Graag willen we dit proces herinrichten op een manier dat het ons minder tijd kost en we meer inzicht hebben in de resultaten van de audits.
Stagiair "meten en sturen op kwaliteit" Zorgsupport 36 31-10-2014
Binnen VUmc meten we op verschillende manieren de kwaliteit van zorg. We willen een handige manier om deze verschillende bronnen samen te voegen en periodiek te koppelen aan onze Planning en Control Cyclus.
Klinisch verloskundige Verloskunde en gynaecologie 32-36 26-11-2014
Als verloskundige heb je bij ons een veelzijdige functie waarin je zelfstandig werkt. Je werkzaamheden bestaan uit alle facetten van de verloskundige professie zoals: werken op de verloskamers én de kraamafdeling, het doen van verloskunde en prenatale intake spreekuren, begeleiden van borstvoeding...
Vervolgopleiding tot verpleegkundige IC neonatologie oktober 2014 intensive care neonatologie 32-36 26-11-2014
Afhankelijk van je werkervaring krijg je eerst een inwerkperiode op de afdeling. Als verpleegkundige Intensive Care (IC) neonatologie ben je verantwoordelijk voor gecompliceerde verpleegsituaties van de pasgeborenen op de NICU. Je werkt samen met specialisten en collega's. Daarnaast heb je veel...
(senior) adviseur juridische zaken Zorgsupport 32-36 12-11-2014
je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van aansprakelijkstellingen van patiënten. Je onderhoudt hiervoor het contact met de betrokken beroepsbeoefenaren, patiënten, advocaten en verzekeraar; je signaleert en adviseert de raad van bestuur, leidinggevenden, beroepsbeoefenaren en onderzoekers...
Specialist inrichting EPD (Cadence module) programmabureau EVA 32-36 06-11-2014
Als specialist inrichting EPD werk je, in multidisciplinair projectverband, aan de inrichting van de Cadence module binnen het nieuwe EPD. Door de inrichting en configuratie van deze module zorg je voor een optimale procesondersteuning van de poliplanning in nauwe samenwerking met de...
System engineer Microsoft / Citrix dienst ICT, delivery team basisdiensten 32-36 24-11-2014
Als Systeem engineer draag je substantieel bij aan vernieuwing en optimalisatie projecten voor onze ICT-infrastructuur. Je belangrijkste werkzaamheden bestaan onder andere uit: Zelfstandig leveren van technische ontwerpen om vervolgens zelf delen van de ICT-infrastructuur te ontwikkelen; Je draagt...
Vervolgopleiding tot verpleegkundige IC kinderen maart 2015 IC kinderen 32-36 25-11-2014
Het combineren van de complexiteit van de behandeling, de techniek én ruime aandacht voor het kind en zijn of haar omgeving is essentieel. Als verpleegkundige IC kinderen verzorg je kinderen met een dreigende of manifeste verstoring van één of meerdere orgaansystemen. Je levert zorg, aangepast aan...
Verpleegkundige IC kinderen IC kinderen 32 26-11-2014
Als verpleegkundige IC kinderen verzorg je kinderen met een dreigende of manifeste verstoring van één of meerdere orgaansystemen. Je levert zorg, aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind. In dit proces bied je ouders/verzorgers, zo veel mogelijk gelegenheid te participeren in de zorg. Het...
Junior onderzoeker 'vermoeidheid bij volwassenen met een visuele beperking' Oogheelkunde 32 14-11-2014
Als Junior onderzoeker zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Je draagt zorg voor de uitvoering van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevensverzameling; Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en rapporteren van de onderzoeksgegevens; Daarnaast ondersteun je de projectleider bij...
Kinderverpleegkundige Kinderkliniek 24-32 27-11-2014
Als kinderverpleegkundige verleen je zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij voorkomende aangeboren, verworven, acute en chronische aandoeningen. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Je bent hierbij een spil in de zorg voor het kind. Het werken in...
  • 1