Selecteer je beroepsgroep

Vacatures 1-20 van 25

Alle getoonde vacatures op deze site zijn open gesteld voor kandidaten. Ook nodigen we je van harte uit om je open sollicitatie naar ons toe te sturen. Wij zullen je vervolgens op de hoogte houden.

Ben je op zoek naar tijdelijk of flexibel werk? Neem dan contact op met ons flexbureau .
Ben je al medewerker bij VUmc? Bekijk dan de interne vacatures .

Toon vacature inleidingen
Functienaam Afdeling Uren Plaatsing
Artsen in opleiding tot ziekenhuisarts VUmc, UMCG, het catharina ziekenhuis te eindhoven en het jeroen bosch ziekenhuis te den bosch 46 05-01-2015
Je levert zorg aan en bent eindverantwoordelijk voor de zorg aan klinische patiënten; Je bent bij uitstek een teamspeler die zorg levert en coördineert; Je werkt samen met andere medici, in het bijzonder specialisten ouderengeneeskunde en onderhoudt intensieve contacten met huisartsen; Je werkt...
Arts-onderzoeker Europese Alzheimer preventie trials Neurologie 36 23-01-2015
Als arts-onderzoeker zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Coordinatie van het Europese register; Coordinatie deelname cohorten in register in Nederland en België;Onderzoek van de proefpersonen; Onderzoek van proefpersonen; Klinische werkzaamheden binnen het Alzheimer centrum en het...
Hoogleraar 'Pijn, Pijnbestrijding en Palliatieve Zorg' anesthesiologie 36 23-01-2015
Als hoogleraar 'Pijn, Pijnbestrijding en Palliatieve Zorg' zijn uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Leiding geven aan klinisch en preklinisch onderzoek binnen de afdeling anesthesiologie; Stimuleren, coördineren en mede-initiëren van wetenschappelijk onderzoek.
Junior Microsoft Systeembeheerder dienst ICT, afdeling infrastructuur beheer, team Microsoft 36 26-01-2015
Binnen het team Microsoft zijn wij op zoek naar een junior systeem beheerder. Het team bestaat uit, inclusief deze vacature, vijf juniors, twee mediors en twee seniors. Belangrijke ontwikkelingen die nu binnen team Microsoft een rol spelen zijn de invoering van SCOM 2012, de invoering van SCCM 2012...
Onderzoeker in opleiding "risk estimates and algorithms to predict dementia in MCI" Alzheimercentrum 36 26-01-2015
In de afgelopen decennia is veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van diagnostische tests, zoals MRI, biomarkers in hersenvocht en PET. Deze nieuwe kennis heeft zich nog onvoldoende vertaald naar de dagelijkse praktijk. Voor artsen is het vaak nog onduidelijk wanneer ze welke test moeten...
Onderzoeker in Opleiding 'Veranderingen in pensioenleeftijd en gezondheid, inkomen en sterfte' epidemiologie & biostatistiek 36 08-01-2015
Als Onderzoeker in Opleiding zijn je belangrijkste werkzaamheden: Orientatie op de wetenschappelijke literatuur op het terrein van het onderzoek; Analyseren van kwantitatieve, longitudinale gegevens uit vier landen; Publicatie van de resultaten van het onderzoek in (inter-)nationale...
Onderzoeksassistent Alzheimercentrum 36 16-01-2015
Als onderzoeksassistent zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: opzetten imaging-database op om onderzoeksgegevens te administreren- pre- en postprocessing van MRI data en uitvoeren kwaliteitscontroles op resultaten; bewaken voortgang en afdoening actiepunten in relatie tot...
PhD student 'Immunomodulatory effect of lymph node stromal cells' Molecular Cellbiology and Immunology 36 15-01-2015
As a PhD student your main tasks and responsibilities are: To study the molecular interaction of lymph node stromal cells and lymphocytes in in vitro and in vivo models. In addition, unique patient materials will be used to translate the experimental findings to the clinic; To determine whether the...
PhD student 'influencing the intestinal immune system' Molecular Cellbiology and Immunology 36 15-01-2015
As a PhD student your main tasks and responsibilities are: To study the role of vitamin A conversion in intestinal epithelial cells in the development of immune mediated diseases; To develop in vitro assays and tools to study vitamin A conversion; To determine the molecular mechanism affecting the...
Postdoctoral fellow 'qMRI and CSF biomarkers for disease progression in Parkinson's disease' anatomie & neurowetenschappen 36 13-01-2015
As a PostDoc researcher, your main responsibilities are: Developing and validating neuropathology-specific qMRI correlates of PD Assist in the pathological characterization of brain tissue of PD patients and quantification of neuropathological lesions Study the subcellular localization of...
Systeembeheerder / Software Engineer klinische genetica 36 19-01-2015
Als Software Engineer/Systeembeheerder zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Optimaliseren van de diagnostische workflow (o.a. door te automatiseren); Uitvoeren van periodieke checks en het genereren van statistieken; Versiebeheer van zowel soft- als hardware; Met behulp van IT de...
Adviseur netwerk acute zorg Netwerk acute zorg 32-36 24-01-2015
Je draagt mede zorg voor het vertalen van het landelijke beleid ten aanzien van de acute zorg in praktisch uitvoerbare activiteiten voor de regio met als doel: de acute patiënt ontvangt zo spoedig mogelijk, op de juiste plaats, door de juiste zorgaanbieder de optimale zorg. De ondersteuning van de...
Arts Onderzoeker 'Symptomatic Treatment of Vascular Cognitive Impairment' neurologie / alzheimercentrum 32-36 16-01-2015
Als arts onderzoeker zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Het evalueren van patienten op de geheugenpolikliniek; Het werven van patienten voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek; Het coördineren/uitvoeren van de de interventie studie Het verzamelen en analyseren van de...
Stagiair 'implementatie verandertraject VUmc / AMC' Programma EVA 32-36 15-01-2015
Contacten aangaan met andere Epic ziekenhuizen. Informatie inwinnen over Super user programma’s en de behoeften van super users en programmaleiding inventariseren en uitwerken; Interviews opzetten, uitvoeren en uitwerken met super users in andere ziekenhuizen en beoogde super users in het AMC/VUmc;...
System engineer Microsoft / Citrix dienst ICT, delivery team basisdiensten 32-36 15-01-2015
Als Systeem engineer draag je substantieel bij aan vernieuwing en optimalisatie projecten voor onze ICT-infrastructuur. Je belangrijkste werkzaamheden bestaan onder andere uit: Zelfstandig leveren van technische ontwerpen om vervolgens zelf delen van de ICT-infrastructuur te ontwikkelen; Je draagt...
Verpleegkundige neurologie Neurologie 32-36 14-01-2015
Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg van opname tot ontslag voor de aan jou toegewezen patiënten. Je werkt samen met een multidisciplinair team van medici, paramedici, assistenten zorgeenheid en vrijwilligers. Het accent ligt op zorg in acute en complexe...
Apothekersassistent(e) medicatieteam klinische farmacologie en apotheek 24-36 15-01-2015
Je verzamelt afleveroverzichten en andere informatie, bereidt het medicatiegesprek voor en voert het gesprek met de patiënt. Dit kan telefonisch zijn in de dagen voor de opname, maar ook in een direct gesprek op de verpleegafdeling of de SEH met de patiënt en/of begeleider. Je overlegt met...
Apothekersassistent(e) poliklinische apotheek klinische farmacologie en apotheek 24-36 22-01-2015
Als apothekersassistent ben je een belangrijke schakel tussen de arts die recepten voorschrijft en de patiënt aan de balie. Samen met je collega's verleen je specialistische farmaceutische zorg in de vorm van receptafhandeling, persoonlijke aandacht en voorlichting. Je belangrijkste taak is de...
Endoscopie verpleegkundige maag-, darm- en leverziekten 24-36 27-01-2015
Je assisteert de medisch specialist bij diverse complexe diagnostische endoscopische onderzoeken en therapeutische behandelingen; Je bewaakt en begeleidt de patiënt, zowel voor, tijdens als na het onderzoek en je draagt zorg voor het instrumentarium en de behandelruimtes; Ook lever je...
Verpleegkundige flexbureau flexbureau 8-36 20-01-2015
Als flex-verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van de aan jou toegewezen patiënten op verschillende verpleegafdelingen. Het accent van je functie ligt op observatie, het geven van basiszorg, het verrichten van hoog en laag complexe verpleegtechnische...