Selecteer je beroepsgroep

Vacatures 1-14 van 14

Alle getoonde vacatures op deze site zijn open gesteld voor kandidaten. Ook nodigen we je van harte uit om je open sollicitatie naar ons toe te sturen. Wij zullen je vervolgens op de hoogte houden.

Ben je op zoek naar tijdelijk of flexibel werk? Neem dan contact op met ons flexbureau .
Ben je al medewerker bij VUmc? Bekijk dan de interne vacatures .

Toon vacature inleidingen
Functienaam Afdeling Uren Plaatsing
Apothekersassistent ziekenhuisapotheek klinische farmacologie en apotheek 36 16-12-2014
Als apothekersassistent(e) binnen de ziekenhuisapotheek krijg je te maken met wisselende werkzaamheden. Alle apothekersassistenten rouleren over al onze werkplekken. Je moet hierbij denken aan medicatieverstrekking op naam en de afdelingen voorzien van hun specifieke afdelingsvoorraad. Ook het...
Arts onderzoeker "Tau Imaging with PET: The New Frontier" neurologie 36 17-12-2014
Als arts onderzoeker zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Het evalueren van patiënten op de geheugenpolikliniek; Het werven van patiënten voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek; Het coördineren/uitvoeren van de PET-scans; Het verzamelen en analyseren van de gegevens; Het...
Klinisch fysicus radiologie in opleiding fysica en medische technologie 36 27-11-2014
Je volgt een opleiding tot klinisch fysicus met werkterrein radiologie. De opleiding bevat een aantal componenten: medische diagnostiek en therapie, wetenschappelijk onderzoek, klinische informatica, veiligheid en stralingshygiëne, onderwijs en attitudevorming.
Medewerker Business Intelligence Bedrijfsadministratie, Informatiemanagement en Zorgadministratie (BIZA) 36 08-12-2014
Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van managementinformatie voor het VUmc. Je ontwikkelt scripts om bronsystemen te bevragen voor het vullen en onderhouden van ons datawarehouse. Je schrijft programmatuur om hierop rapportages te laten draaien, zoals cubes en...
Arts Onderzoeker 'Voorspellende maten voor progressie van MS' radiologie 36 04-12-2014
Als Arts Onderzoeker zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek; Uitvoeren van MRI-scans, psychologische test en bloed afnames; Zoeken naar klinische en radiologische maten in bestaande en nieuwe datasets; Ontdekken van nieuwe uitkomstmaten en...
Junior Microsoft Systeembeheerder dienst ICT, afdeling infrastructuur beheer, team Microsoft 36 27-11-2014
Binnen het team Microsoft zijn wij op zoek naar een junior systeem beheerder. Het team bestaat uit, inclusief deze vacature, vijf juniors, twee mediors en twee seniors. Belangrijke ontwikkelingen die nu binnen team Microsoft een rol spelen zijn de invoering van SCOM 2012, de invoering van SCCM 2012...
Onderzoeker in Opleiding 'Moleculaire en cellulaire processen en cognitieve achteruitgang bij MS' anatomie en neurowetenschappen 36 04-12-2014
Als Onderzoeker in Opleiding zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Opzetten en uitvoeren van het onderzoek; Gebruik maken van MRI en het uitvoeren van histologische en fluorescente kleuringen in combinatie met microscopische technieken; Schrijven van wetenschappelijke artikelen op...
Projectmedewerker training eindgebruikers EVA Programma EVA 36 18-12-2014
Als projectmedewerker ondersteun je de projectleider training bij de verschillende werkzaamheden binnen het werkgebied. Je draagt bij aan de voortgang van het project training; o.a. wekelijkse voortgangsrapportage, bijhouden actielijsten, voorbereiden bijeenkomsten, planning lesrooster en...
Research analist experimentele anesthesiologie anesthesiologie 32-36 10-12-2014
Recent hebben we meer inzicht gekregen in een aantal intracellulaire signaal routes die betrokken zijn bij orgaan perfusiestoornissen tijdens chirurgie. In een vervolgproject willen wij deze routes verder onderzoeken en nieuwe interventies evalueren die deze perfusiestoornissen kunnen voorkomen....
Specialist Inrichting Oncologie Programma EVA 32-36 11-12-2014
Als specialist inrichting EPD werk je in multidisciplinair projectverband aan de inrichting van de oncologiemodule 'Beacon' van Epic, het nieuwe EPD. Door de inrichting en configuratie van een functioneel domein, zorg je voor een optimale procesondersteuning van het (primaire) zorgproces in nauwe...
Stagiair Team werving & selectie/flex werving & selectie/ flex 32-36 16-12-2014
Als stagiair werving & selectie/Flex verricht je de volgende werkzaamheden: Je ondersteunt de administratieve afhandeling van de HR processen (opnemen telefoon, beantwoorden van vragen van de klant, beheren centrale mailbox, plaatsen van vacatures, verwerken van sollicaties, uitnodigen van...
System engineer Microsoft / Citrix dienst ICT, delivery team basisdiensten 32-36 24-11-2014
Als Systeem engineer draag je substantieel bij aan vernieuwing en optimalisatie projecten voor onze ICT-infrastructuur. Je belangrijkste werkzaamheden bestaan onder andere uit: Zelfstandig leveren van technische ontwerpen om vervolgens zelf delen van de ICT-infrastructuur te ontwikkelen; Je draagt...
Medewerker examencommissie Instituut voor onderwijs en opleiden (IOO) 32 15-12-2014
Er is één centrale examencommissie (CEC) met twee decentrale examencommissies (DEC's), 1 voor de bachelor- masteropleiding geneeskunde en 1 voor de drie biomedische masters. De examencommissies worden beleids- en procesmatig begeleid door een ambtelijk secretaris. Als medewerker examencommissie...
Vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige september 2015 kinderkliniek 32 08-12-2014
Na een voorwerkperiode op de kinderafdeling van start je met de Specialistische Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde (SVK). De SVK-opleiding start twee keer per jaar (maart en september) en duurt 13 maanden bij een werkweek van 32 uur per week. Gedurende de opleiding loop je stage op alle...
  • 1