Selecteer je beroepsgroep

Vacatures 1-20 van 23

Alle getoonde vacatures op deze site zijn open gesteld voor kandidaten. Ook nodigen we je van harte uit om je open sollicitatie naar ons toe te sturen. Wij zullen je vervolgens op de hoogte houden.

Ben je op zoek naar tijdelijk of flexibel werk? Neem dan contact op met ons flexbureau .
Ben je al medewerker bij VUmc? Bekijk dan de interne vacatures .

Toon vacature inleidingen
Functienaam Afdeling Uren Plaatsing
AIOS anesthesiologie anesthesiologie 46 06-10-2014
Patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vormen belangrijke aspecten van de activiteiten van de afdeling. Initiatieven tot het doen van (promotie)onderzoek faciliteren we in hoge mate. Tijdens de opleiding krijgt u met alle facetten van het werk van de anesthesioloog te maken. Voor...
Keel-neus-oorarts/ Hoofd-halschirurg (i.o) Keel-, neus- en oorheelkunde/Hoofd-halschirurgie 40 15-10-2014
U participeert in diagnostiek, behandeling en nazorg van de hoofd-halsoncologische patiënten. Daarnaast levert u een bijdrage aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.
Associate Professor of Epidemiology of Lifestyle and Chronic Disease Department of Epidemiology & Biostatistics and EMGO+ 36 03-10-2014
As an Associate Professor of Epidemiology of Lifestyle and Chronic Disease, your main purpose is to further strengthen and maintain high quality Diabetes and Lifestyle research. Your main tasks and responsibilites to establish this are: Contribute to, and coordinate the research line Lifestyle and...
Medewerker Business Intelligence Bedrijfsadministratie, Informatiemanagement en Zorgadministratie (BIZA) 36 18-09-2014
Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van managementinformatie voor het VUmc. Je ontwikkelt scripts om bronsystemen te bevragen voor het vullen en onderhouden van ons datawarehouse. Je schrijft programmatuur om hierop rapportages te laten draaien, zoals cubes en...
Senior adviseur verandermanagement programma alliantie AMC-VUmc 36 14-10-2014
Als senior adviseur met aandachtsgebied verandermanagement adviseer je over de manier waarop de grote en complexe veranderingen waarvoor we in de alliantie staan kunnen realiseren. Je bent in staat zowel de veranderstrategie voor de alliantie te definieren als projectmanagers te coachen om de...
Assistant Professor Radiopharmaceutical Chemistry Radiology & Nuclear Medicine 36 04-09-2014
As an assistant professor Radiopharmaceutical Chemistry your main tasks and responsibilites are: Contribute to the scientific development of the group by developing and maintaining your own research line(s) within the themes of the group; Publish results in high-ranked journals; Write and acquire...
Business planning manager Industry Alliance Office (IAO) of the Neuroscience Campus Amsterdam 36 15-10-2014
As business planning manager you support acquisition and execution of new collaborative research projects. Your key responsibilities will be: Translation of external research requirements and programs into internal capacity project roles and responsibilities. Budgeting for research projects ranging...
ICT manager Dienst ICT, DT Bedrijfsvoering 36 17-10-2014
Als ICT manager ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een groep technische professionals, informatieanalisten en projectmanagers om tot een optimale dienstverlening te komen voor de afdelingen van VUmc die door jouw team ondersteund worden. Je schept kaders en voorwaarden voor efficiënte...
Onderzoeker in Opleiding " the transition from being normally hearing to becoming hearing impaired" KNO Audiologie 36 13-10-2014
Als Onderzoeker in Opleiding zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Je beheert het databestand; Je onderhoudt contact met de deelnemers; Je voert kwantitatieve (longitudinale en cross-sectionele) data analyses uit, waarbij gebruikt gemaakt zal worden van bestaande en nieuwe data; Je...
PhD student ‘interim PET scans in non-Hodgkin lymphoma’ hematology, radiology and nuclear medicine 36 15-10-2014
As PhD student (MD) your main tasks are: Perform a systematic review on the prognostic value of interim PET in non-Hodgkin lymphoma Retrieve clinical data and CT and PET scans from studies of international partners Assist in reviewing of PET scans Meta-analysis based on individual patient data...
PhD Student 'Machine learning applications in mood disorders' Psychiatry VU University Medical Center / GGZinGeest 36 08-10-2014
As a PhD Student your main tasks and responsibilites are: Help examine predictors of the naturalistic course and treatment response in depression and anxiety; Identifying subtypes of depression and anxiety based on multimodal data sources; Apply unsupervised and supervised machine learning methods,...
Senior medisch technicus Fysica en medische technologie 36 20-10-2014
Als medisch technicus implementatie EVA bestaan je werkaamheden uit het definieren, implementeren en configureren van de apparaatkoppelingen. Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de medische ICT-apparatuur met als zwaartepunt het snijvlak van ICT en medische apparatuur, met daarbij...
Stage Microbiome (afstudeerstage) Divisiebureau II/III 36 08-10-2014
Het doel van de stage is om een markt- en concurrentieanalyse op te stellen voor een nieuwe diagnostische test met een wereldwijd markt potentieel. Resultaten van de stage Onderzoek naar de marktomvang, producten en concurrenten in met name Europa en de VS; Vertaling van de marktanalyse naar een...
Stagiair 'analyse bedrijfseconomische consequenties invoering elektronisch patiëntendossier' Divisiebureau 1 36 07-10-2014
Het project De aanleiding voor deze stage-opdracht is dat zorgverleners 6 weken voor live gang van het EPD allemaal 6-8 dagdelen getraind moeten worden. Zodra het EPD live gaat is gebleken vanuit andere ziekenhuizen dat er productieverlies optreedt. In deze opdracht onderzoek je de mogelijkheden om...
Stagiair "consequenties overheveling laag complexe zorg" divisie I, stafbureau 36 09-10-2014
Het project: De zorgverzekeraar stuurt er steeds meer op dat de laagcomplexe zorg niet langer plaatsvindt in academische ziekenhuizen. In dit project kijk je naar de gevolgen voor de gehele keten en de daarbij behorende kosten en baten. (vb. Personeel, functie omschrijvingen/ verantwoordelijkheden/...
Stagiair "kwaliteitsverbetering internal audit" Zorgsupport 36 10-10-2014
Binnen VUmc voeren we op basis van ons Kwaliteitssysteem NIAZ interne audits uit. Dit proces is erg ingewikkeld en kost ons heel erg veel tijd. Graag willen we dit proces herinrichten op een manier dat het ons minder tijd kost en we meer inzicht hebben in de resultaten van de audits.
Stagiair "meten en sturen op kwaliteit" Zorgsupport 36 10-10-2014
Binnen VUmc meten we op verschillende manieren de kwaliteit van zorg. We willen een handige manier om deze verschillende bronnen samen te voegen en periodiek te koppelen aan onze Planning en Control Cyclus.
Ambtelijk secretaris METc medisch ethische toetsingscommissie VUmc (METc VUmc) 32-36 09-10-2014
Als ambtelijk secretaris ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijk en beleidsmatig ondersteunen van de commissie. Dit houdt in: het inhoudelijk voorbereiden en begeleiden van de behandeling van protocollen en casuïstiek; het bewaken van de naleving van wetten en richtlijnen, procedures en...
Informatieanalist DT Zorg Primair dienst ICT, delivery team zorg primair 32-36 19-10-2014
Als ICT informatieanalist vertaal je ontwikkelingen, knelpunten en prioriteiten naar informatiesystemen en een optimale informatievoorziening binnen VUmc. Je analyseert en beschrijft vraagstukken en knelpunten in de processen, informatiesystemen en koppelingen; Je verheldert klantvragen en bereidt...
Opleiding intensive care (IC) verpleegkundige april 2015 intensive care (IC) 32-36 21-10-2014
De opleiding duurt 18 maanden. Het theoretische deel wordt verzorgd door de Amstel Academie (www.amstelacademie.nl). De lessen worden voornamelijk verzorgd door IC verpleegkundigen en artsen uit de praktijk waardoor de aansluiting tussen theorie en praktijk zo optimaal mogelijk wordt weergegeven....