Selecteer je beroepsgroep

Vacatures 1-20 van 24

Alle getoonde vacatures op deze site zijn open gesteld voor kandidaten. Ook nodigen we je van harte uit om je open sollicitatie naar ons toe te sturen. Wij zullen je vervolgens op de hoogte houden.

Ben je op zoek naar tijdelijk of flexibel werk? Neem dan contact op met ons flexbureau .
Ben je al medewerker bij VUmc? Bekijk dan de interne vacatures .

Toon vacature inleidingen
Functienaam Afdeling Uren Plaatsing
AIOS anesthesiologie anesthesiologie 46 10-04-2014
Patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vormen belangrijke aspecten van de activiteiten van de afdeling. Initiatieven tot het doen van (promotie)onderzoek faciliteren we in hoge mate. Tijdens de opleiding krijgt u met alle facetten van het werk van de anesthesioloog te maken. Voor...
Medewerker Business Intelligence Bedrijfsadministratie, Informatiemanagement en Zorgadministratie (BIZA) 36 17-04-2014
Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van managementinformatie voor het VUmc. Je ontwikkelt scripts om bronsystemen te bevragen voor het vullen en onderhouden van ons datawarehouse. Je schrijft programmatuur om hierop rapportages te laten draaien, zoals cubes en...
Senior postdoc / assistant professor (tenure track) in zebrafish cell biology Clinical Genetics, Functional Genomics 36 24-03-2014
This candidate is expected to perform functional genomics studies on genes/genetic variation associated with human brain disorders and to connect to the main research lines at the department, on synaptic transmission and the trafficking of cellular components in neurons in vivo. The candidate is...
Voorzitter cliëntenraad cliëntenraad VUmc 16 15-04-2014
Als voorzitter van de cliëntenraad zijn uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Voorzitten van de vergaderingen; Samen met de ambtelijk secretaris zorgdragen voor een agenda en dat gemaakte afspraken worden nagekomen; Regelmatig overleggen met de raad van bestuur over de algemene gang van...
ICT engineer / VmWare specialist dienst ICT, delivery team basisdiensten 32-36 19-03-2014
Als ICT specialist draag je substantieel bij aan vernieuwing en optimalisatie projecten voor onze ICT-infrastructuur. Je levert technische ontwerpen en ontwikkelt delen van de ICT-infrastructuur. Tevens draag je zorg voor het testen van deelproducten en het opleveren van documentatie. Je geeft ook...
Business manager divisiebureau II en III 36 16-04-2014
Als business manager met aandachtsgebied divisie III zul je voor het divisiebestuur en afdelingshoofden optreden als inhoudsdeskundige en ben je projectleider voor het alliantiethema vrouw-kind centrum. Daarnaast heb je een adviserende rol tenaanzien van bedrijfskundige vraagstukken, zoals...
Business controller divisiebureau II en III 36 16-04-2014
De business controller in het control team van de twee divisies heeft een aansturende rol binnen het team van 3 controllers. Daarnaast werk je intensief samen met de centrale P&C afdeling en ben je zelfstandig adviseur voor een aantal eigen accounts (medische afdelingen). Je bent een...
Projectcontroller divisiebureau II en III 24 16-04-2014
Als projectcontroller op onze projectadministratie voer je het projectbeheer uit voor divisieII/III in samenwerking met twee collega's. Ieder heeft zijn eigen aandachtsgebied. Je voert hiertoe intensief overleg met projectleiders en afdelingshoofden over de ontwikkeling, voortgang en facturatie van...
Hoofd veiligheid Facilitair Bedrijf 36 16-04-2014
Het hoofd Veiligheid geeft leiding aan de ontwikkeling en professionalisering van het team Beveiliging en het veiligheidsbeleid binnen VUmc. Het hoofd werkt daarbij intensief samen met de portefeuillehouders patiëntveiligheid, informatieveiligheid en medewerkersveiligheid. Daarnaast zal het hoofd...
Hoofd klinische fysica fysica en medische technologie 36 27-03-2014
U maakt deel uit van de groep algemene klinische fysica en radiologie bestaande uit zeven klinisch fysici en vier klinisch fysici in opleiding. Als hoofd klinische fysica draagt u verantwoordelijkheid voor de groep algemene klinische fysica en radiologie, verzorgt u management/bedrijfsvoerende...
Specialistische vervolgopleiding tot verpleegkundige IC neonatologie oktober 2014 intensive care neonatologie 32-36 08-04-2014
Afhankelijk van je werkervaring krijg je eerst een inwerkperiode op de afdeling. Als NICU verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor gecompliceerde verpleegsituaties van de pasgeborenen. Je werkt samen met specialisten en collega's. Daarnaast heb je veel aandacht voor de begeleiding van de...
Hoogleraar/afdelingshoofd en Staflid Kinderchirugie Kinderchirurgie 40 14-04-2014
De klinische werkzaamheden worden verricht in het team van kinderchirurgen en omvatten de bijzondere kinderchirurgie, dwz neonatale chirurgie, diagnostiek en behandeling van zeldzame en/of complexe aandoeningen en orgaanfunctie-vervangende behandelingen. Acute aandoeningen worden door alle...
research analist Kindergeneeskunde 36 15-04-2014
Binnen ons onderzoek is een nieuwe lijn gestart die zich richt op het ophelderen van het moleculaire ziektemechanisme van de genetische kinderziekte Vanishing White Matter disease. Als research analist zal je betrokken zijn bij het in kaart brengen van differentiële genexpressie in normaal en VMW...
Apothekersassistent klinische farmacologie en apotheek 24-36 11-04-2014
In deze functie werk je volgens rooster in het weekend in de depotheek t.b.v. de IC en de overige uren in de ziekenhuisapotheek. Je bent allround apothekersassistent. Binnen de productie doe je verschillende werkzaamheden zoals (steriele) bereidingen, cytostatica, voedingen en receptuur. Binnen de...
Apothekersassistent ziekenhuisapotheek klinische farmacologie en apotheek 24-36 11-04-2014
Als apothekersassistent(e) binnen de ziekenhuisapotheek krijg je te maken met wisselende werkzaamheden. Alle apothekersassistenten rouleren over al onze werkplekken. Je moet hierbij denken aan medicatieverstrekking op naam en de afdelingen voorzien van hun specifieke afdelingsvoorraad. Ook het...
PhD Student 'Compensatory mechanisms in FA pathway-deficient cells' klinische genetica 36 16-04-2014
As a PhD student your main tasks and responsibilites are: Use genome-wide functional siRNA screens to identify compensating mechanisms in four FA squamous cell carcinoma cell lines; Subsequently test lethal hits in the same cells corrected for the FA defect, normal FA cells and non-FA HNSCC cells...
Software Engineer / Bio Informaticus klinische genetica 36 14-04-2014
Als Software Engineer / Bio Informaticus zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Beheren en ontwikkelen van de soft- en hardware infrastructuur; Optimaliseren van de diagnostische workflow (o.a. door te automatiseren) en het managen van de 'big data' die hiermee gepaard gaat; Schrijven...
PostDoc 'Personalised medicine in de huisartsenpraktijk' klinische genetica en RIVM 18 08-04-2014
Als PostDoc zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: Onderzoeken welke gen-geneesmiddelinteracties relevant zijn voor het toepassen van genetische screening in de huisartsenpraktijk en in hoeverre implementatie van personalised medicine in de huisartsenpraktijk wenselijk is; Verrichten...
Physician assistant (PA) Kort verblijf 36 08-04-2014
De fucntie van physician assistant is nieuw op de zorgeenheid kort verblijf. De zorgeenheid bestaat 10 jaar en is volop in beweging en ontwikkeling. Wij zoeken iemand die, samen met de verpleegkundigen en de verschillende disciplines die gebruik maken van de zorgeenheid, zoekt naar mogelijkheden...
Onderzoeker in Opleiding 'microRNA test voor baarmoederhalskanker-screening' pathologie / CCA 36 15-04-2014
Als Onderzoeker in Opleiding zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Middels kwantitatieve RNA expressie analyse bepalen welke microRNA markers het meest voorspellend zijn voor de aanwezigheid van baarmoederhalskanker en de voorloperlaesies daarvan; Ontwikkelen van een high-throughput...