Selecteer je beroepsgroep

Vacatures 1-20 van 29

Alle getoonde vacatures op deze site zijn open gesteld voor kandidaten. Ook nodigen we je van harte uit om je open sollicitatie naar ons toe te sturen. Wij zullen je vervolgens op de hoogte houden.

Ben je op zoek naar tijdelijk of flexibel werk? Neem dan contact op met ons flexbureau .
Ben je al medewerker bij VUmc? Bekijk dan de interne vacatures .

Toon vacature inleidingen
Functienaam Afdeling Uren Plaatsing
Onderzoeker in opleiding "risk estimates and algorithms to predict dementia in MCI" Alzheimercentrum 36 26-01-2015
In de afgelopen decennia is veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van diagnostische tests, zoals MRI, biomarkers in hersenvocht en PET. Deze nieuwe kennis heeft zich nog onvoldoende vertaald naar de dagelijkse praktijk. Voor artsen is het vaak nog onduidelijk wanneer ze welke test moeten...
Onderzoeksassistent Alzheimercentrum 36 16-01-2015
Als onderzoeksassistent zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: opzetten imaging-database op om onderzoeksgegevens te administreren- pre- en postprocessing van MRI data en uitvoeren kwaliteitscontroles op resultaten; bewaken voortgang en afdoening actiepunten in relatie tot...
Onderwijskundig adviseur amstel academie/team praktijkopleiding -28 29-01-2015
Als onderwijskundig adviseur zal je je bezighouden met het ondersteunen van de praktijkopleiders. Belangrijk hierbij is dat je continue op zoek bent naar vernieuwende vormen van opleiden, onderwijs en leren. Wat ga je doen: Onderzoek naar praktijkleren door het optimaliseren van de bestaande...
Hoogleraar 'Pijn, Pijnbestrijding en Palliatieve Zorg' anesthesiologie 36 23-01-2015
Als hoogleraar 'Pijn, Pijnbestrijding en Palliatieve Zorg' zijn uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Leiding geven aan klinisch en preklinisch onderzoek binnen de afdeling anesthesiologie; Stimuleren, coördineren en mede-initiëren van wetenschappelijk onderzoek.
Stagiair(e) evenementen / management en organisatie Dienst communicatie, team sponsoring & fondsenwerving 28-32 19-01-2015
Organiseren en coördineren van het 'Alzheimer Lab'; het managen van de challenge onder begeleiding; In samenwerking met de relatiemanager van het VUmc Alzheimercentrum organiseren van de 6 wekelijks terugkerende evenementen. Dit kan variëren van het maken van een concept uitnodiging en bijhouden...
Junior Microsoft Systeembeheerder dienst ICT, afdeling infrastructuur beheer, team Microsoft 36 26-01-2015
Binnen het team Microsoft zijn wij op zoek naar een junior systeem beheerder. Het team bestaat uit, inclusief deze vacature, vijf juniors, twee mediors en twee seniors. Belangrijke ontwikkelingen die nu binnen team Microsoft een rol spelen zijn de invoering van SCOM 2012, de invoering van SCCM 2012...
System engineer Microsoft / Citrix dienst ICT, delivery team basisdiensten 32-36 15-01-2015
Als Systeem engineer draag je substantieel bij aan vernieuwing en optimalisatie projecten voor onze ICT-infrastructuur. Je belangrijkste werkzaamheden bestaan onder andere uit: Zelfstandig leveren van technische ontwerpen om vervolgens zelf delen van de ICT-infrastructuur te ontwikkelen; Je draagt...
Stagiair "consequenties overheveling laag complexe zorg" divisie I, stafbureau 36 31-10-2014
Het project: De zorgverzekeraar stuurt er steeds meer op dat de laagcomplexe zorg niet langer plaatsvindt in academische ziekenhuizen. In dit project kijk je naar de gevolgen voor de gehele keten en de daarbij behorende kosten en baten. (vb. Personeel, functie omschrijvingen/ verantwoordelijkheden/...
Verpleegkundige flexbureau flexbureau 8-36 20-01-2015
Als flex-verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van de aan jou toegewezen patiënten op verschillende verpleegafdelingen. Het accent van je functie ligt op observatie, het geven van basiszorg, het verrichten van hoog en laag complexe verpleegtechnische...
Business Development Manager Exact Sciences Innovation Exchange Amsterdam 36 29-01-2015
As Business Development Manager Exact Sciences you will be the driving force for valorization in the Faculty of Science and the Faculty of Earth and Life Sciences at the VU. You will be part of an IXA team devoted to technology transfer in the beta (science) domain. Working closely with researchers...
Internist ouderengeneeskunde (1,6 FTE) interne geneeskunde ouderengeneeskunde 32 26-01-2015
Belangrijke doelen zijn het oprichten van een consultatief team ouderengeneeskunde, het uitbouwen van de transmurale samenwerking en de participatie van de internist-ouderengeneeskunde in verschillende zorgpaden en het verder versterken van het huidige Centrum voor Ouderendiagnostiek. Het...
Kinderverpleegkundige Kinderkliniek 24-32 19-01-2015
Als kinderverpleegkundige verleen je zorg aan kinderen in alle ontwikkelingsfasen met de daarbij voorkomende aangeboren, verworven, acute en chronische aandoeningen. Klinisch redeneren is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Je bent hierbij een spil in de zorg voor het kind. Het werken in...
Hoogleraar afdelingshoofd Klinische Chemie klinische chemie 36 29-01-2015
De hoogleraar- afdelingshoofd geeft leiding aan de afdeling Klinische Chemie en is verantwoordelijk voor patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. De omvang van de afdeling en de grote stappen die gezet moeten worden in de samenwerking met het AMC en de regio, maken het essentieel dat de...
Apothekersassistent(e) medicatieteam klinische farmacologie en apotheek 24-36 15-01-2015
Je verzamelt afleveroverzichten en andere informatie, bereidt het medicatiegesprek voor en voert het gesprek met de patiënt. Dit kan telefonisch zijn in de dagen voor de opname, maar ook in een direct gesprek op de verpleegafdeling of de SEH met de patiënt en/of begeleider. Je overlegt met...
Apothekersassistent(e) poliklinische apotheek klinische farmacologie en apotheek 24-36 22-01-2015
Als apothekersassistent ben je een belangrijke schakel tussen de arts die recepten voorschrijft en de patiënt aan de balie. Samen met je collega's verleen je specialistische farmaceutische zorg in de vorm van receptafhandeling, persoonlijke aandacht en voorlichting. Je belangrijkste taak is de...
Systeembeheerder / Software Engineer klinische genetica 36 19-01-2015
Als Software Engineer/Systeembeheerder zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Optimaliseren van de diagnostische workflow (o.a. door te automatiseren); Uitvoeren van periodieke checks en het genereren van statistieken; Versiebeheer van zowel soft- als hardware; Met behulp van IT de...
Endoscopie verpleegkundige maag-, darm- en leverziekten 24-36 27-01-2015
Je assisteert de medisch specialist bij diverse complexe diagnostische endoscopische onderzoeken en therapeutische behandelingen; Je bewaakt en begeleidt de patiënt, zowel voor, tijdens als na het onderzoek en je draagt zorg voor het instrumentarium en de behandelruimtes; Ook lever je...
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog Medische Psychologie, sectie medische neuropsychologie -32 26-01-2015
Binnen de patiëntenzorg ligt het accent op: Neuropsychologische diagnostiek van volwassen patiënten met cognitieve stoornissen, overwegend vanuit de polikliniek; Indicatiestelling; Begeleiding en kortdurende behandeling van patiënten en hun partners/mantelzorgers behorend tot specifieke doelgroepen...
Datamanager Midwifery Science 24 28-01-2015
Als datamanager zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Coördineren van datastromen (o.a. vragenlijsten, medische dossiers, echocentra); Beheren van databases en databestanden; Koppelen van databestanden; Maken van validatie en controle syntaxen voor dataschoning; Bewaken van de...
PhD student 'Immunomodulatory effect of lymph node stromal cells' Molecular Cellbiology and Immunology 36 15-01-2015
As a PhD student your main tasks and responsibilities are: To study the molecular interaction of lymph node stromal cells and lymphocytes in in vitro and in vivo models. In addition, unique patient materials will be used to translate the experimental findings to the clinic; To determine whether the...