Selecteer je beroepsgroep

Vacatures 1-20 van 34

Alle getoonde vacatures op deze site zijn open gesteld voor kandidaten. Ook nodigen we je van harte uit om je open sollicitatie naar ons toe te sturen. Wij zullen je vervolgens op de hoogte houden.

Ben je op zoek naar tijdelijk of flexibel werk? Neem dan contact op met ons flexbureau .
Ben je al medewerker bij VUmc? Bekijk dan de interne vacatures .

Toon vacature inleidingen
Functienaam Afdeling Uren Plaatsing
Ervaren docent communicatie & gezondheidsvoorlichting Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) 22 26-02-2015
Je: Bent verantwoordelijk voor het zelfstandig en op basis van vakbekwaamheid uitvoeren van onderwijs conform de opleidingsdoelstellingen, -planning en het beroepsprofiel (het verzorgen van communicatieve vaardigheidstrainingen, het geven van colleges, het begeleiden van onderwijsgroepen, het...
Onderzoeker in opleiding "risk estimates and algorithms to predict dementia in MCI" Alzheimercentrum 36 23-02-2015
In de afgelopen decennia is veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van diagnostische tests, zoals MRI, biomarkers in hersenvocht en PET. Deze nieuwe kennis heeft zich nog onvoldoende vertaald naar de dagelijkse praktijk. Voor artsen is het vaak nog onduidelijk wanneer ze welke test moeten...
Wetenschappelijk docent Anatomie Anatomie & Neurowetenschappen 36 17-02-2015
U draagt bij aan het anatomisch onderwijs dat een plaats heeft in het competentiegerichte curriculum Geneeskunde VUmc-compas, de biomedische opleidingen en de klinische anatomie binnen de master VUmc-compas en enkele 'snijdende' specialistische vervolgopleidingen. Contact en omgang met studenten...
Postdoctoral Fellow 'The role of microRNAs in the persistence of AML (stem) cells' Cancer Center Amsterdam, Department of Hematology 36 05-02-2015
Despite high remission rates after chemotherapy, only 30-40% of acute myeloid leukemia (AML) patients survive five years after diagnosis. This poor outcome is mainly due to relapse, caused by a subpopulation of chemotherapy resistant leukemic cells with stem cell-like properties, named “leukemic...
OiO / PhD student in neuroscience/ physiology Clinical Genetics, functional genomics 36 06-02-2015
As a PhD student your main tasks and responsabilities are: Combining cell culture, patch clamp electrophysiology and optical methods Exploit proven tools and methods to test how gene inactivation affects synaptic transmission Explore how genetic variation in humans in presynaptic genes might...
Clinical research associate clinical research bureau 36 17-02-2015
Als clinical research associate ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en monitoren van investigator initiated studies in VUmc waarbij de kwaliteit van het monitoren gewaarborgd blijft en tegelijkertijd zo efficient mogelijk wordt gewerkt. Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het...
Applicatieontwikkelaar / Datamanager datamanagement 32-36 03-03-2015
In deze functie draag je bij aan het analyseren van gebruikerswensen en ontwerp, programmeer en onderhoud je database- en (web)applicaties voor de invoer, opslag en ontsluiting van onderzoeksgegevens en het bewaken en sturen van de workflow tijdens de dataverzameling. Ook zorg je voor de benodigde...
PostDoc researcher 'Innovative technology to standardize brain atrophy measurement in multiple sclerosis' Department of Physics and Medical Technology 36 20-02-2015
You main tasks and responsibilities as a post-doctoral researcher are: Supervise the design and production of dedicated MRI phantoms; Design and conduct experiments with these phantoms, including performing the MR imaging yourself; Supervise the design and writing of dedicated software by an image...
Technisch applicatiespecialist primaire zorg dienst ICT, delivery team zorg primair 32-36 20-02-2015
Als ICT specialist ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, inrichten en uitbouwen van informatiesystemen, configureren en testen van applicaties, databases en koppelingen, het overdragen naar acceptatie/productie omgeving van technisch en functioneel geaccepteerde applicaties en het technisch...
Verpleegkundige flexbureau flexbureau 8-36 12-02-2015
Als verpleegkundige zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de totale verpleegkundige zorg van de aan jou toegewezen patiënten op verschillende verpleegafdelingen; Het accent van je functie ligt op observatie, het geven van basiszorg, het verrichten van...
Senior medisch technicus Fysica en medische technologie 36 02-03-2015
Je bent vanuit je technische expertise mede verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus van de medische apparatuur, van aanschaf en instandhouding tot afvoer; Je verricht preventief en correctief onderhoud aan medische apparatuur, tevens installeer en controleer je medische apparatuur; Je werkt...
Praktijkassistente huisartsenpraktijk huisartsgeneeskunde 24-31 18-02-2015
Wat maakt het werken bij onze huisartsenpraktijk uitdagend? Telefonische en persoonlijke patiëntencontacten, triage, agendabeheer en administratie zijn je basistaken. Als praktijkassistent huisartsgeneeskunde doe je echter meer dan de gebruikelijke werkzaamheden. Naast o.a. urineonderzoek,...
Internist (met affiniteit) ouderengeneeskunde interne geneeskunde ouderengeneeskunde 32 26-01-2015
Belangrijke doelen zijn het oprichten van een consultatief team ouderengeneeskunde, het uitbouwen van de transmurale samenwerking en de participatie van de internist-ouderengeneeskunde in verschillende zorgpaden en het verder versterken van het huidige Centrum voor Ouderendiagnostiek. Het...
Apothekersassistent(e) medicatieteam klinische farmacologie en apotheek 24-36 15-01-2015
Je verzamelt afleveroverzichten en andere informatie, bereidt het medicatiegesprek voor en voert het gesprek met de patiënt. Dit kan telefonisch zijn in de dagen voor de opname, maar ook in een direct gesprek op de verpleegafdeling of de SEH met de patiënt en/of begeleider. Je overlegt met...
Apothekersassistent(e) poliklinische apotheek klinische farmacologie en apotheek 24-36 22-01-2015
Als apothekersassistent ben je een belangrijke schakel tussen de arts die recepten voorschrijft en de patiënt aan de balie. Samen met je collega's verleen je specialistische farmaceutische zorg in de vorm van receptafhandeling, persoonlijke aandacht en voorlichting. Je belangrijkste taak is de...
Tweede Apotheker klinische farmacologie en apotheek 36 02-03-2015
Als tweede apotheker heb je een spilfunctie binnen de apotheek. Je bent inhoudelijk volop bezig met je vak, waarbij je korte lijnen hebt met de voorschrijvers. Daarnaast ben je betrokken bij de operationele gang van zaken binnen de apotheek. Hierbij werk je nauw samen met de hoofdassistente. Je...
Apothekersassistent ziekenhuisapotheek klinische farmacologie en apotheek 36 09-02-2015
Als apothekersassistent(e) binnen de ziekenhuisapotheek krijg je te maken met wisselende werkzaamheden. Alle apothekersassistenten rouleren over al onze werkplekken. Je moet hierbij denken aan medicatieverstrekking op naam en de afdelingen voorzien van hun specifieke afdelingsvoorraad. Ook het...
ANIOS klinische genetica klinische genetica 46 18-02-2015
Je zult vooral participeren in de patiëntenzorg binnen de pijler oncogenetica. Dit betekent dat je zult worden ingezet op de polikliniek, waarbij je erfelijkheidsadviezen geeft aan mensen met oncogenetisch gerelateerde vragen.
Medisch psycholoog genderzorg t.b.v. volwassenen medische psychologie en medisch maatschappelijk werk 36 02-03-2015
Uw taken bestaan in meerheid uit het diagnosticeren van genderdysforie en eventuele comorbiditeit en het geven van een behandeladvies. Ten behoeve van volwassen patiënten betreft het werk ook de inschatting van draagkracht, draaglast en het risico van postoperatieve spijt. Daarnaast bestaan uw...
Medisch psycholoog genderzorg t.b.v. kinderen en adolescenten medische psychologie en medisch maatschappelijk werk 36 02-03-2015
Uw taken bestaan in meerheid uit het diagnosticeren van genderdysforie, het in kaart brengen van het algeheel psychologisch en sociaal functioneren en het geven van een behandeladvies. Ten behoeve van kinderen en hun ouders/verzorgers betreft dit werk een diagnostisch traject van waaruit u een...