Helaas zijn wij genoodzaakt om de Verpleegkundige Carrièredag i.v.m. het coronavirus te cancelen.

We houden jullie op de hoogte van een nieuwe datum. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in het najaar 2020 zijn.

Contact:

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kun je ons bereiken via het emailadres: vpkcarrieredag@vumc.nl