De arbeidsvoorwaarden van VUmc zijn uitstekend. We lichten ze hier kort toe. Wil je meer weten? Klik hier om de CAO Universitair Medische Centra te downloaden.

Click here to download the Cao UMC in English.

Standaard

Salaris

Je salaris is conform CAO umc en je vakantiegeld bedraagt 8 procent van je brutojaarsalaris. Maar VUmc biedt meer: onze eindejaarsuitkering is 8,3 procent.

Wil je weten wat je gaat verdienen? Bereken dan je netto salaris.

Na je indiensttreding kun je gemakkelijk je salarisstrook digitaal raadplegen via www.youforce.nl. De inloggegevens ontvang je vóór de eerste salarisbetaling per e-mail.

Persoonlijk budget

We zijn bijzonder trots op ons persoonlijk budget. VUmc was een van de eerste werkgevers in Nederland die dit invoerde. Ook jij beschikt over zo’n budget voor scholing en persoonlijke ontwikkeling. Zo kun je zelf bepalen hoe je jezelf het beste kunt ontwikkelen. In overleg met je toekomstige leidinggevende kun je dit budget besteden. Je kunt bijvoorbeeld een opleiding volgen of een korte workshop bij de Amstel Academie: van spelling of werken met Office 2010 tot ‘nee zeggen zonder schuldgevoel’. Het persoonlijk budget kan je ook inzetten voor extra vrije dagen.

 • Ben je geboren na 1963? Dan heb je recht op een persoonlijk budget van 1,55% van jouw bruto salaris.
 • Ben je geboren in of tussen 1958 en 1962? Dan heb je recht op een verhoogd persoonlijk budget van 1,8%.
 • Ben je geboren in of tussen 1950 en 1957? Dan bedraagt je persoonlijk budget 1%, maar heb je daarnaast recht op een extra persoonlijk budget. Dit extra persoonlijk budget is afhankelijk van jouw geboortejaar.

Werkweek

Hoeveel uren je in een week werkt hangt natuurlijk af van je keuze voor fulltime of parttime. Wat fulltime is verschilt per beroepsgroep. Medici hebben een 40-urige werkweek, arts-assistenten werken 46 uur per week en alle overige functies gaan uit van de reguliere 36 uur per week.

Vakantiedagen

Bij VUmc werken we met een jaarurensystematiek. Dit betekent dat je afhankelijk van de omvang van je dienstverband je per jaar een bepaald aantal uren moet werken. Het aantal vakantie-uren is hierop gebaseerd en is 9% van het aantal te werken uren.

Voorbeeld: Op basis van een 36-urige werkweek krijg je 169 vakantie uren.

Pensioen

Je pensioen hebben we ondergebracht bij ABP, Nederlands grootste pensioenverzekeraar. VUmc zorgt voor de rest. Heb je ergens anders al pensioen opgebouwd? Dan bestaat er een mogelijkheid tot waarde overdracht. Meer informatie hierover vind je op www.abp.nl.

UMC Zorgverzekering

Wil je een goede ziektekostenverzekering? Meld je dan online aan voor de UMC Zorgverzekering. Je profiteert van onze collectiviteitskorting én van premiekortingen op aanvullende verzekeringen. Via het bestuur van de zorgverzekeraar hebben wij als werkgever samen met de vakbonden invloed op de prijs en de inhoud vande pakketten.

Flexibel

Parttime werken

Wil je parttime werken? Bij al onze vacatures staat het aantal te werken uren. Wil je je werkuren flexibel inzetten, dan kun je dit met je leidinggevende bespreken.

Zorgverlof

Als je kind, partner, ouder, vriend of bekende ernstig ziek is en jij bent onmisbaar bij de verzorging, heb je wettelijk recht op zorgverlof. Je behoudt dan 70 procent van je brutosalaris. Zorgverlof krijg je bijvoorbeeld voor de verzorging van ‘bloed- of aanverwanten in de eerste graad’.

VUmc vindt een dergelijke situatie al zwaar genoeg voor je en daarom kun je aanspraak maken op zorgverlof.

Kinderopvang

Binnen VUmc hebben we een kinderdagverblijf met een warme, huiselijke sfeer: KinderRijk KDV Boechorststraat.

Of je kind nu naar KinderRijk gaat of naar een andere opvang, je kunt een deel van de kosten terugkrijgen via de belastingdienst. Daarvoor moet je een overeenkomst sluiten met de kinderopvang of het gastouderbureau van je keuze.

Reizen

Reiskosten

Reiskostenregeling (via fiscale uitruil)

Het onderliggende principe van deze regeling is de zogenaamde fiscale uitruil. Wat wordt uitgeruild? De medewerker ontvangt een bedrag ter hoogte van de fiscale kilometervergoeding in de vorm van een netto bedrag via de salarisbetaling. Tegelijkertijd wordt een bedrag ter hoogte van dit netto bedrag in mindering gebracht op de bruto vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Het bedrag wat anders aan belasting zou zijn afgedragen is het voordeel voor de medewerker.

De hoogte van het van de fiscale kilometervergoeding is gebaseerd op de volgende uitgangspunten

 • Het belastingvrije bedrag van € 0,19 per kilometer woon-werkverkeer.
 • Het aantal kilometers woon-werkverkeer per dag (maximaal 150 km per dag, heen- en terug).
 • Het aantal reisdagen per week (minimaal 1 en maximaal 5 dagen), met een maximum van 214 dagen

Dit bedrag wordt vervolgens netto uitgekeerd. Het bedrag wat anders aan belasting zou zijn afgedragen is het voordeel voor de medewerker. Deze uitruil vindt op twee momenten plaats in het jaar, bij de vakantie-uitkering (eind mei) en de eindejaarsuitkering (eind november).

Parkeren

Voor VUmc-medewerkers hebben we een beperkt aantal parkeetplaatsen beschikbaar. Om toegang te krijgen tot deze plaatsen heb je een parkeerpas nodig.

Je kunt een parkeerpas aanvragen als je:

 • in roosterdiensten werkt
 • (tijdelijk) een sociale reden hebt
 • (tijdelijk) een medische reden hebt
 • beschikt over een geldige landelijke ontheffing vanwege invaliditeit
 • deel uitmaakt van een carpoolteam
 • een ongunstige OV-verbinding hebt.

Wil je na indiensttreding in aanmerking komen voor een parkeerpas? De pas vraag je (na indiensttreding) aan via de website van Parc Facility. Parc Facility verzorgt de toewijzing van parkeerpassen voor VUmc. Zij beoordelen en besluiten over jouw aanvraag. De kosten bedragen € 35,00 bruto per maand en worden automatisch worden ingehouden op je salaris.

Extra’s

Opleidingen

Wij bieden onze medewerkers een scala van opleidingen en trainingen aan. Afhankelijk van jouw functie kun je met je leidinggevende bespreken welke scholingsmogelijkheden er zijn. Zo hebben we vakinhoudelijke scholing voor medewerkers in de zorg, maar we hebben ook postadademische opleidingen. Ook bieden wij functiegerichte trainingen en workshops aan en kun je bij ons je leidinggevende capaciteiten verder ontwikkelen. Een groot aanbod, bekijk dus rustig al onze opleidingen en trainingen.

Verzekeren met korting

Niet alleen je ziektekosten kun je voordelig verzekeren via VUmc. We hebben met diverse maatschappijen aantrekkelijke afspraken gemaakt. Je kunt deelnemen aan een collectieve autoverzekering. Maar er zijn ook verzekeringen tegen het AOW-hiaat, tegen inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid of aanvullende nabestaandenverzekeringen. VUmc sluit voor al haar medewerkers een WA-verzekering af. Deze dekt de schade die kan ontstaan tijdens het uitoefenen van je functie.

Sporten

Als medewerker van VUmc kun je, tegen een aantrekkelijk tarief, gebruik maken van de uitgebreide sportfaciliteiten van de VU. Sportcentrum VU is een dynamisch sportcentrum en beschikt over drie locaties met schitterende fitnesscentra. De meeste trainingen worden in de late middag en avonduren georganiseerd en voor teamplayers zijn er ook diverse balsporten. Kijk voor meer informatie op www.sportcentrumvu.nl.

Aanbiedingen

Ken jij Eddy Boots al? Zo nee, dan wordt het hoog tijd. In de winkel van Boots liggen talloze aanbiedingen voor VUmc-medewerkers. Doe er je voordeel mee! Sport met korting in het prachtige VU-fitnesscentrum, boek een goedkope vakantie, schaf een laptop aan of ga een dagje karten.