De arbeidsvoorwaarden van VUmc zijn uitstekend. We lichten ze hier kort toe. Wil je meer weten? Klik hier om de CAO Universitair Medische Centra te downloaden.

Alle cao-afspraken op je mobiele telefoon? Klik hier voor meer info om de nieuwe app te kunnen downloaden.

Click here to download the CAO UMC in English.

Standaard

Salaris

Je salaris is conform CAO umc en je vakantiegeld bedraagt 8 procent van je brutojaarsalaris. Maar VUmc biedt meer: onze eindejaarsuitkering is 8,3 procent.

Wil je weten wat je gaat verdienen? Bereken dan je netto salaris.

Na je indiensttreding kun je gemakkelijk je salarisstrook digitaal raadplegen via www.youforce.nl. De inloggegevens ontvang je vóór de eerste salarisbetaling per e-mail.

Persoonlijk budget

We zijn bijzonder trots op ons persoonlijk budget. VUmc was een van de eerste werkgevers in Nederland die dit invoerde. Ook jij beschikt over zo’n budget voor scholing en persoonlijke ontwikkeling. Zo kun je zelf bepalen hoe je jezelf het beste kunt ontwikkelen. In overleg met je toekomstige leidinggevende kun je dit budget besteden. Je kunt bijvoorbeeld een opleiding volgen of een korte workshop bij de Amstel Academie: van spelling of werken met Office 2010 tot ‘nee zeggen zonder schuldgevoel’. Het persoonlijk budget kan je ook inzetten voor extra vrije dagen.

 • Ben je geboren na 1963? Dan heb je recht op een persoonlijk budget van 1,55% van jouw bruto salaris.
 • Ben je geboren in of tussen 1958 en 1962? Dan heb je recht op een verhoogd persoonlijk budget van 1,8%.
 • Ben je geboren in of tussen 1950 en 1957? Dan bedraagt je persoonlijk budget 1%, maar heb je daarnaast recht op een extra persoonlijk budget. Dit extra persoonlijk budget is afhankelijk van jouw geboortejaar.

Werkweek

Hoeveel uren je in een week werkt hangt natuurlijk af van je keuze voor fulltime of parttime. Wat fulltime is verschilt per beroepsgroep. Medici hebben een 40-urige werkweek, arts-assistenten werken 46 uur per week en alle overige functies gaan uit van de reguliere 36 uur per week.

Vakantiedagen

Bij VUmc werken we met een jaarurensystematiek. Dit betekent dat je afhankelijk van de omvang van je dienstverband je per jaar een bepaald aantal uren moet werken. Het aantal vakantie-uren is hierop gebaseerd en is 9% van het aantal te werken uren.

Voorbeeld: Op basis van een 36-urige werkweek krijg je 169 vakantie uren.

Pensioen

Je pensioen hebben we ondergebracht bij ABP, Nederlands grootste pensioenverzekeraar. VUmc zorgt voor de rest. Heb je ergens anders al pensioen opgebouwd? Dan bestaat er een mogelijkheid tot waarde overdracht. Meer informatie hierover vind je op www.abp.nl.

UMC Zorgverzekering

Wil je een goede ziektekostenverzekering? Meld je dan online aan voor de UMC Zorgverzekering. Je profiteert van onze collectiviteitskorting én van premiekortingen op aanvullende verzekeringen. Via het bestuur van de zorgverzekeraar hebben wij als werkgever samen met de vakbonden invloed op de prijs en de inhoud vande pakketten.

Flexibel

Parttime werken

Wil je parttime werken? Bij al onze vacatures staat het aantal te werken uren. Wil je je werkuren flexibel inzetten, dan kun je dit met je leidinggevende bespreken.

Zorgverlof

Als je kind, partner, ouder, vriend of bekende ernstig ziek is en jij bent onmisbaar bij de verzorging, heb je wettelijk recht op zorgverlof. Je behoudt dan 70 procent van je brutosalaris. Zorgverlof krijg je bijvoorbeeld voor de verzorging van ‘bloed- of aanverwanten in de eerste graad’.

VUmc vindt een dergelijke situatie al zwaar genoeg voor je en daarom kun je aanspraak maken op zorgverlof.

Kinderopvang

Binnen VUmc hebben we een kinderdagverblijf met een warme, huiselijke sfeer: KinderRijk KDV Boechorststraat.

Of je kind nu naar KinderRijk gaat of naar een andere opvang, je kunt een deel van de kosten terugkrijgen via de belastingdienst. Daarvoor moet je een overeenkomst sluiten met de kinderopvang of het gastouderbureau van je keuze.

Reizen

Reiskosten

Voor tegemoetkoming reiskosten maken wij gebruik van fiscale uitruil.

Wat is het?
Fiscale uitruil is in feite een rekensom die gebruikt wordt om de tegemoetkoming voor onze reiskosten te berekenen.
Deze opgebouwde tegemoetkoming wordt niet direct uitbetaald, maar verrekend met de belasting die je betaalt over onze vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.
Simpel gezegd betaal je minder belasting over je vakantie- en eindejaarsuitkering. Het bedrag dat je niet hoeft te betalen aan de belasting, is de tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer.

Hoe kan ik dit uitrekenen?
Voor elke kilometer die je moet afleggen om bij VUmc te komen, krijg je in principe €0,19.
Deze €0,19 vermenigvuldig je met het aantal kilometers van thuis naar VUmc, zowel van de heenreis als de terugreis (maximaal 150 km per dag, heen- en terug).
Vervolgens vermenigvuldig je het aantal kilometers met het aantal reisdagen per jaar (maximaal 214 dagen). Dit jaarmaximum is berekend op basis van een 5 daagse werkweek en is afhankelijk van het aantal dagen dat je per week werkt.

Om je reisdagen per jaar uit te rekenen volg je de volgende berekening:
5 werkdagen is 5/5 (1) x 214 = 214.
4 werkdagen is 4/5 (0,8) x 214 = 171.

Om je tegemoetkoming uit te rekenen gebruik je de volgende som:
€0,19 x (afgelegde kilometers heen en terug) x aantal reisdagen) = Fiscale uitruilVoorbeeld:
Je woont op 10 kilometer afstand van VUmc en gaat 4 dagen per week werken. De hoogte van de vergoeding woon-werkverkeer via fiscale uitruil is dan: €0,19 x 20 x (4/5 x 214) = €650,56 op jaarbasis welke verrekend worden met je vakantiegeld (in mei) en je eindejaarsuitkering (in november).

Wat gebeurt bij deze ‘uitruil’ precies?
Simpel gezegd wordt dit bedrag van onze vakantietoeslag en eindejaarsuitkering afgehaald en belastingvrij teruggegeven.
Een deel van onze vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt dus belastingvrij. Dit belastingvrije bedrag zelf is niet de tegemoetkoming. De belasting die wij over dat deel zouden moeten betalen, maar nu niet meer hoeven, is de tegemoetkoming in onze reiskosten woon-werkverkeer.

Wat zijn concreet de voorwaarden?
De concrete voorwaarden zijn als volgt:

 • Per kilometer woon-werkverkeer, rekenen wij het belastingvrije bedrag van € 0,19.
 • Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal kilometers woon-werkverkeer per dag (maximaal 150 km per dag, heen- en terug).
 • Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal reisdagen per week
  (minimaal 1 en maximaal 5 dagen), met een maximum van 214 dagen.
 • Alleen de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt als bron voor de uitruil gebruikt, dus niet het reguliere bruto salaris.
 • De uitruil wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gewerkte maanden
 • In mei wordt de opbouw van dec t/m mei verrekend. In november wordt de opbouw van juni t/m november verrekend.

Parkeren

Voor VUmc-medewerkers hebben we een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Om toegang te krijgen tot deze plaatsen heb je een parkeerpas nodig.

Je kunt een parkeerpas aanvragen als je:

 • in roosterdiensten werkt
 • (tijdelijk) een sociale reden hebt
 • (tijdelijk) een medische reden hebt
 • beschikt over een geldige landelijke ontheffing vanwege invaliditeit
 • deel uitmaakt van een carpoolteam
 • een ongunstige OV-verbinding hebt.

Wil je na indiensttreding in aanmerking komen voor een parkeerpas? De pas vraag je (na indiensttreding) aan via de website van Parc Facility. Parc Facility verzorgt de toewijzing van parkeerpassen voor VUmc. Zij beoordelen en besluiten over jouw aanvraag. De kosten bedragen € 35,00 bruto per maand en worden automatisch worden ingehouden op je salaris. Voor veelgestelde vragen over parkeerpassen voor medewerkers klik hier.

Extra’s

Opleidingen

Wij bieden onze medewerkers een scala van opleidingen en trainingen aan. Afhankelijk van jouw functie kun je met je leidinggevende bespreken welke scholingsmogelijkheden er zijn. Zo hebben we vakinhoudelijke scholing voor medewerkers in de zorg, maar we hebben ook postadademische opleidingen. Ook bieden wij functiegerichte trainingen en workshops aan en kun je bij ons je leidinggevende capaciteiten verder ontwikkelen. Een groot aanbod, bekijk dus rustig al onze opleidingen en trainingen.

Verzekeren met korting

Niet alleen je ziektekosten kun je voordelig verzekeren via VUmc. We hebben met diverse maatschappijen aantrekkelijke afspraken gemaakt. Je kunt deelnemen aan een collectieve autoverzekering. Maar er zijn ook verzekeringen tegen het AOW-hiaat, tegen inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid of aanvullende nabestaandenverzekeringen. VUmc sluit voor al haar medewerkers een WA-verzekering af. Deze dekt de schade die kan ontstaan tijdens het uitoefenen van je functie.

Sporten

Als medewerker van VUmc kun je, tegen een aantrekkelijk tarief, gebruik maken van de uitgebreide sportfaciliteiten van de VU. Sportcentrum VU is een dynamisch sportcentrum en beschikt over drie locaties met schitterende fitnesscentra. De meeste trainingen worden in de late middag en avonduren georganiseerd en voor teamplayers zijn er ook diverse balsporten. Kijk voor meer informatie op www.sportcentrumvu.nl.

Aanbiedingen

Ken jij Eddy Boots al? Zo nee, dan wordt het hoog tijd. In de winkel van Boots liggen talloze aanbiedingen voor VUmc-medewerkers. Doe er je voordeel mee! Sport met korting in het prachtige VU-fitnesscentrum, boek een goedkope vakantie, schaf een laptop aan of ga een dagje karten.

English version

Salary

Salary is determined according to the salary scales in our collective labor agreement. Additionally,  employees receive an  8% holiday pay and a set end-of-year pay of 8.3%.

Personal budget

Apart from training and development in your position, we also offer a personal budget which can be used to purchase services related to your personal development while at VUmc  Together with your manager you can decide how you want to use this budget: a special class or workshop, additional vacation days or even some electronics to help you excel!
Your personal budget is calculated based on your birth year, as follows:

 • Were you bornafter 1963? Then you will receive a personal budget of 1.55% of your annual gross salary.
 • Were you born between 1958 and 1962? Then you have a higher personal budget of 1.8%.
 • If you were born between 1950 and 1957, you are entitled to a personal budget of 1%, but you are also entitled to extra personal budget, that depends on your year of birth (see the collective labor agreement for more details).

Working week

There are three different types of full-time working weeks and they depend on the type of position you have. Doctors have a full working week of 40 hours, for example, as a Medical Intern your week will be 46 hours per week.  All other positions have a 36 hour working week.

Vacation

We work with an annual hour system. This means that the yearly total amount of hours that you have to work are calculated based on your contract, specific to your contractual work week.

In addition to bank holidays, additional holiday time is calculated based on your yearly hours (9% of your annual hours).

Example: Based on a 36 hour working week, you will have 169 holiday hours (0.09 * 1,872 hours for the year = 169 holiday hours) next to your bank holiday hours.

Pension

We offer a pension fund from ABP,  available to employees in the government and education sectors. For more information please visit their website: https://www.abp.nl/english/

Health insurance

Employees of VUmc receive a discount on comprehensive health insurance at UMC Zorgverzekering. For more information, you can visit the website of UMC Zorgverzekering.

Travel

We offer our employees a financial tax-break for travel expenses directly related to travel between home and office.
Work related travel expenses will be reimbursed, as agreed upon with your manager.

30% tax rule (30% facility)

If you come to work in the Netherlands and you are not a Dutch citizen, there is an opportunity to receive a tax break. This tax break is 30% of your wage, tax-free. If you are eligible according to the Dutch tax agency, we will facilitate this. For more information, please visit the website of the belastingdienst.

Employee parking

The number of parking spots for employees is limited. You will need to apply for a parking spot and you will only receive a parking pass if you meet specific criteria:

 • You have a specific (temporary) social reason
 • You have a specific (temporary) medical reason
 • You have a national disability parking pass
 • You are a member of a carpool team
 • Your public transport route is significantly longer than taking your own transportation

If you are eligible for a parking pass, the monthly costs will be € 35 which will be deducted from your salary.

VUmc Academy

VUmc Academy is an in-house center for education and training. It runs around 200 education programs, training courses and workshops for staff at VUmc and other care institutions in the Netherlands.

The range of education and training available encompasses personal development and communication, mindfulness, coaching and intervision, leadership and management, discipline-specific training, pro-active nursing and postgraduate courses.

The academy offers tailored programs and an expanding range of e-learning modules. They also organize courses, conferences and symposiums upon request.

Sports

As an employee of VUmc, you can use the sporting facilities of VU University, for a reduced fee. For more information visit their website: http://www.sportcentrum.vu.nl/en/index.aspx