Research / Wetenschappelijk onderzoek

VUmc staat als kenniscentrum voor onderscheidend translationeel wetenschappelijk onderzoek, in samenhang met patiëntenzorg en hoogwaardig wetenschappelijk onderwijs. Translationeel onderzoek vertaalt resultaten uit fundamenteel onderzoek naar toepassing in de praktijk, ‘van kennis naar kliniek’. Denk aan nieuwe geneesmiddelen en behandelingen, maar ook aan preventie en diagnostiek. Momenteel zijn ruim 1.500 VUmc-ers wetenschappelijke medewerkers.

 

         

 

Onderzoeksinstituten
Sinds 1 januari 2017 is al het VUmc-onderzoek ondergebracht in acht gezamenlijke onderzoeksinstituten VUmc-AMC.

Deze instituten richten zich op:

Maag-darmstelsel en stofwisseling – Amsterdam Gastroenterology & Metabolism
Voortplanting en ontwikkeling – Amsterdam Reproduction & Development
Hersenen – Amsterdam Neuroscience / Alzheimercentrum Amsterdam
Afweer en infectieziekten – Amsterdam Infection & Immunity
Hart- en vaatziekten – Amsterdam Cardiovascular Sciences
Publieke gezondheidszorg – Amsterdam Public Health
Bewegen – Amsterdam Movement Sciences
Kanker – Cancer Center Amsterdam