Als je een buitenlands diploma hebt kan je bij locatie VUmc solliciteren wanneer het diploma geldig is in Nederland. Of dat zo is, kun je nakijken op de site van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Zorgverleners met een ander beroep mogen zelfstandig werken in Nederland na erkenning van hun buitenlands diploma. Er zijn verschillende procedures. Welke procedure voor jou geldt hangt af van het land waarin je je diploma hebt gehaald, je nationaliteit en je beroep.

Wil je met een buitenlands zorgdiploma in Nederland werken? Dat kan alleen als je diploma van gelijkwaardige inhoud en niveau is als iemand die in Nederland gediplomeerd is.
Dit geldt voor de volgende beroepsgroepen: artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Meer informatie kun je ook vinden bij BIG-register.