Tijdens de Alzheimer SOCKS-campagne 2018 zijn ruim 66.000 paar sokken verkocht met een totaalopbrengst van € 380.000! Dit geld gaat naar het onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

De ziekte van Alzheimer en de andere ziekten die dementie
veroorzaken zijn zeer complex. Onderzoek naar oorzaken en oplossingen heeft al verschillende successen opgeleverd maar er is nog steeds veel onderzoek en dus geld nodig. Samen met andere centra, ook internationaal, doet Alzheimercentrum Amsterdam onderzoek naar dementie: voorkomen en behandelen.

Naomi & opa Willem
Anders dan voorgaande jaren, toen werd samengewerkt met Nederlandse ontwerpers, zijn de Alzheimer SOCKS in 2018 ontworpen door alzheimerpatiënt Willem en zijn kleindochter Naomi. Inmiddels werd ruim twee jaar geleden bij Willem alzheimer geconstateerd. Sinds die dag is alles veranderd. Iedere dag hebben zijn naasten het gevoel een stukje van hem te verliezen.

Philip Scheltens, neuroloog en directeur Alzheimercentrum Amsterdam “Voor goed onderzoek naar de oorzaak en behandeling van dementie zijn drie dingen nodig: geld, inspiratie en talent. Het talent is ruim aanwezig in ons centrum; de inspiratie halen we uit de patiënten die we zien en ons vragen hen te helpen en het geld verkrijgen we onder andere door deze fantastische actie!.”

Leefstijlfactoren
Met de opbrengst van Alzheimer SOCKS 2018 kan Alzheimercentrum Amsterdam verder met onderzoek naar antistoffen die het alzheimereiwit verminderen, naar vasculaire risicofactoren zoals hoge bloeddruk en cholesterol en naar leefstijlfactoren die mogelijk een gunstige invloed hebben op het uitstellen van Alzheimer.

Ook het onderzoek naar individuele risicovoorspellingen staat op de
prioriteitenlijst. Het identificeren van ‘biomarkers’ in bloed,
hersenvocht en hersenscans is daarbij van enorm belang. Voor het vervolgonderzoek van de groep van onderzoeker Rik van der Kant, die de werking van het HIV-medicijn bij alzheimerpatiënten ontrafelt, is eveneens nog heel veel geld nodig.

Meer info over Alzheimercentrum Amsterdam:
https://www.alzheimercentrum.nl/jaarbericht-2018-verschenen/