De raden van toezicht van VUmc en AMC, sinds 7 juni jl. bestuurlijk gefuseerd als Amsterdam UMC, hebben prof.dr. Chris Polman benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van VUmc. In die functie is hij tevens vicevoorzitter van de raad van bestuur van AMC. Chris Polman volgt Wouter Bos op, die per 1 oktober 2018 is benoemd tot bestuursvoorzitter van de nieuwe staatsdeelneming Invest NL. Het persbericht lees je hier.

Daarnaast is prof. dr. M.J.A.P. (Mat) Daemen met ingang van 1 oktober 2018 benoemd tot vicedecaan Onderzoek in zowel VUmc als AMC. Hij was, samen met Sonja Zweegman, een van de kwartiermakers om het onderzoek van AMC en VUmc samen te brengen met als eerste concrete resultaat de onderzoeksinstituten.

Mat Daemen, hoogleraar pathologie in het AMC, zal in nauwe samenwerking met beide decanen het strategisch wetenschappelijk onderzoeksbeleid initiëren en voorbereiden. Hij zal daarnaast zorg dragen voor de uitvoering en informatieverstrekking van dit door de raden van bestuur vast te stellen beleid. Mat is tevens de beoogd voorzitter van de binnenkort in te stellen research board.

Wij wensen Chris en Mat ontzettend veel succes en inspiratie in hun nieuwe functies!

          
prof. dr. Chris Polman                              prof. dr. Mat Daemen
(bron: persbericht)                                    (foto: Jeroen Oerlemans)