Wat is het?
Fiscale uitruil is in feite een rekensom die gebruikt wordt om de tegemoetkoming voor onze reiskosten te berekenen.
Deze opgebouwde tegemoetkoming wordt niet direct uitbetaald, maar verrekend met de belasting die je betaalt over onze vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Simpel gezegd betaal je minder belasting over je vakantie- en eindejaarsuitkering. Het bedrag dat je niet hoeft te betalen aan de belasting, is de tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer.

Hoe kan ik dit uitrekenen?

 • Voor elke kilometer die je moet afleggen om bij VUmc te komen, krijg je in principe €0,19.
 • Deze €0,19 vermenigvuldig je met het aantal kilometers van thuis naar VUmc, zowel van de heenreis als de terugreis (maximaal 150 km per dag, heen- en terug).
 • Vervolgens vermenigvuldig je het aantal kilometers met het aantal reisdagen per jaar (maximaal 214 dagen). Dit jaarmaximum is berekend op basis van een 5 daagse werkweek en is afhankelijk van het aantal dagen dat je per week werkt.
 • Om je reisdagen per jaar uit te rekenen volg je de volgende berekening:
  5 werkdagen is 5/5 (1) x 214 = 214.
  4 werkdagen is 4/5 (0,8) x 214 = 171.
 • Om je tegemoetkoming uit te rekenen gebruik je de volgende som:
  €0,19 x (afgelegde kilometers heen en terug) x aantal reisdagen) = Fiscale uitruilVoorbeeld:
  Je woont op 10 kilometer afstand van VUmc en gaat 4 dagen per week werken. De hoogte van de vergoeding woon-werkverkeer via fiscale uitruil is dan: €0,19 x 20 x (4/5 x 214) = €650,56 op jaarbasis welke verrekend worden met je vakantiegeld (in mei) en je eindejaarsuitkering (in november).

Wat gebeurt bij deze ‘uitruil’ precies?
Simpel gezegd wordt dit bedrag van onze vakantietoeslag en eindejaarsuitkering afgehaald en belastingvrij teruggegeven.
Een deel van onze vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt dus belastingvrij. Dit belastingvrije bedrag zelf is niet de tegemoetkoming. De belasting die wij over dat deel zouden moeten betalen, maar nu niet meer hoeven, is de tegemoetkoming in onze reiskosten woon-werkverkeer.

Wat zijn concreet de voorwaarden?
De concrete voorwaarden zijn als volgt:

 • Per kilometer woon-werkverkeer, rekenen wij het belastingvrije bedrag van € 0,19.
 • Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal kilometers woon-werkverkeer per dag (maximaal 150 km per dag, heen- en terug).
 • Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal reisdagen per week
  (minimaal 1 en maximaal 5 dagen), met een maximum van 214 dagen.
 • Alleen de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt als bron voor de uitruil gebruikt, dus niet het reguliere bruto salaris.
 • De uitruil wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gewerkte maanden
 • In mei wordt de opbouw van dec t/m mei verrekend. In november wordt de opbouw van juni t/m november verrekend.