Kom jij werken bij Amsterdam UMC, locatie VUmc? Welkom nieuwe collega!

Wij vertellen je graag meer over de indiensttredingsprocedure en andere zaken die belangrijk zijn om te weten nu je bij ons in dienst komt.

Na de sollicitatie

Zodra je overeenstemming hebt bereikt over je salaris en de startdatum volgt de indiensttredingprocedure:

 • Medewerkerscreening: wanneer je gaat werken in een functie in de patiëntenzorg dan willen wij zeker weten of je beschikt over geverifieerde startkwalificaties en geschikt bent om zorg te verlenen. Wij starten daarom een screening op. Meer informatie over deze screening lees je hier.
 • Aanvraag VOG: werk je niet in de patiëntenzorg, dan vragen wij je een VOG te overhandigen zodra je bij ons in dienst komt. Locatie VUmc zal de VOG-aanvraag initiëren. Om een VOG aan te vragen moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling van de kosten verloopt via iDeal. De kosten voor de aanvraag van een VOG kun je, na indiensttreding, declareren.
 • Administratie: je leidinggevende vraagt je een formulier persoonsgegevens in te vullen en documenten aan te leveren ten behoeve van de registratie in het personeelsinformatiesysteem.
 • Arbeidsovereenkomst: zodra je in het personeelsinformatiesysteem geregistreerd staat ontvang je van P&O een uitgebreide e-mail met je arbeidsovereenkomst als bijlage.
 • Aanstellingskeuring: afhankelijk van je functie ontvang je ook een formulier aanstellingskeuring gericht op infectiepreventie. Wij vragen je de vragenlijst in te vullen en binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail op te sturen naar gezondwerken@vumc.nl. Werk je met bloed, materiaal met bloed besmet of ander humaan materiaal en ben je al beschermd tegen Hepatitis B. Stuur dan een scan of duidelijke digitale foto van jouw vaccinatiebewijs (met titerwaarde) mee met de vragenlijst. Meer informatie over de aanstellingskeuring vind je hier.
Introductie nieuwe medewerkers

De onboarding app
We willen jou op een warme manier welkom heten binnen onze organisatie, voordat jouw eerste dag begint. Daarom ontvang jij van ons bij jouw arbeidsovereenkomst een link naar onze Appical, de onboarding app. Hierin vertellen we alvast meer over de geschiedenis en structuur van Amsterdam UMC, kan je belangrijke nummers terugvinden en geven we tips voor jouw eerste werkdag. Alles om jou een zo goed mogelijke start te bieden van een succesvolle carrière bij Amsterdam UMC.


Introductiedag voor alle nieuwe medewerkers
Elke maand organiseren we een introductiedag voor alle nieuwe medewerkers. We vinden het belangrijk dat  je je snel thuis voelt in onze organisatie. Daarom laten we je door middel van een tour samen met andere nieuwe collega’s graag kennismaken met locatie VUmc en onze manier van werken. Je leert de weg kennen in de verschillende gebouwen, je gaat op zoek naar diverse informatie en je wordt op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen locatie VUmc.

Naast de tour worden ook een aantal onderdelen georganiseerd die van belang zijn voor medewerkers in de patiëntenzorg waaronder informatie over patiëntveiligheid en kwaliteit en diverse trainingen.

Wanneer?
De introductiedag vindt op elke eerste werkdag van de nieuwe maand plaats. Uitzonderingen hierop zullen altijd op tijd gecommuniceerd worden.

Voorwaarden
De introductiedag is verplicht voor elke nieuwe medewerker van locatie VUmc.

Hoe verloopt het proces?

 • De introductiedag vindt op jouw eerste werkdag plaats of de eerstvolgende introductiedag ná je indiensttreding.
 • Een week voorafgaand aan de maand van je indiensttreding ontvang je een schriftelijke uitnodiging om je te herinneren aan het bijwonen van de introductiedag.

Introductieprogramma voor nieuwe leidinggevenden
Voor leidinggevenden hebben wij een speciaal introductieprogramma.

Het introductieprogramma bestaat uit drie dagdelen waarin deskundigen vanuit de organisatie met de deelnemers in gesprek gaan over:

 • hoe een aantal zaken zijn geregeld binnen locatie VUmc
 • wat er van je wordt verwacht als leidinggevende
 • waar je terecht kunt voor informatie en ondersteuning.

Zodra je in dienst bent, kun je je voor dit introductieprogramma inschrijven.

Dienstkleding

Bij locatie VUmc vind je voor het leveren van dienstkleding een aantal kleding uitgifte automaten (KUA). Het aanvragen van dienstkleding via de kledingautomaat is alleen mogelijk met een medewerkerspas. Deze pas krijg je tijdens de introductiedag. De medewerkerspas wordt door het team textielverzorging geactiveerd voor het uitleveren van dienstkleding. Welke soort dienstkleding hoort bij welke functiegroep staat beschreven in de dienstkledingwijzer.

Collegiale opvang

Binnen locatie VUmc is het voor medewerkers mogelijk om bij ingrijpende gebeurtenissen peer support te krijgen. Peer support is een vorm van collegiale opvang.

Peer support wordt aangeboden bij, calamiteiten, (bijna) fouten/incidenten, klacht- en rechtszaken, agressie, ingrijpende gebeurtenissen in de patiëntenzorg/werkomstandigheden.

Visie op verplegen

Verpleegkundigen van locatie VUmc werken vanuit onderstaande visie

Jouw kracht als verpleegkundige

Voor jou is de patiënt in de eerste plaats een persoon. Je kent zijn vragen en zorgen. Combineert die met jouw professionele waarnemingen en actuele kennis. Samen bepaal je wat passende verpleegkundige zorg is, nu of later, in locatie VUmc of elders. Je richt je op de veerkracht van de patiënt. Ondersteunt hem bij het behoud of hervinden van grip op zijn leven.

Je bent gedreven en verstaat je vak. Samenwerken doe je van nature. Waar nodig neem je de regie. Je bent altijd op zoek naar verbetering en inspireert ook anderen daarmee. Dat maakt jou tot een waardevolle verpleegkundige.
En daar mag je trots op zijn!

Vanuit die basis vervullen onze verpleegkundigen drie rollen: die van competente zorgverlener, regisseur en verbeteraar. In deze video vertelt Gerda Berkhout, zorgmanager locatie VUmc over onze visie op het verpleegkundig vakgebied.

Bekwaamhedenregistratie

Wij vinden het, in het kader van kwaliteit en veiligheid van zorg aan de patiënt, van uiterst belang dat je bevoegd- en bekwaam bent voor de uitoefening van je functie. Daarom willen wij dat je bij aanvang van je dienstverband aantoont dat je bekwaam bent en dit gedurende je dienstverband blijft.

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft een bekwaamhedenregistratie waarin je kunt zien welke bekwaamheden voor jouw functie van toepassing zijn. Daarin vind je bijvoorbeeld de volgende bekwaamheden:

 • Voorbehouden en risicovolle handelingen (VBH/RVH)
 • Medische technologie
 • Privileges medisch specialisten
 • Verplichte VUmc brede scholing

Via de bekwaamhedenregistratie kun je makkelijk naar het leerarrangement voor de betreffende bekwaamheid. Dat kan bijvoorbeeld een klassikale training zijn, een e-learning een peerassessment en/of een toets.

In de eerste week na je indiensttreding neemt je leidinggevenden de bekwaamheden met je door en maakt afspraken hoe je deze kunt verkrijgen.

Kwaliteit en veiligheid van zorg

In locatie VUmc leveren we goede en veilige zorg en werken we doorlopend aan verbetering van onze zorgverlening. Dat mag een patiënt ook van ons verwachten. We controleren regelmatig of we inderdaad kwalitatief goede en veilige zorg bieden door ons te laten toetsen door externe organisaties . Dit wordt vanaf de zomer van 2019 door JCI (Joint Commission International) gedaan.

Waarom JCI?
We hebben gekozen voor JCI om verschillende redenen:

 • JCI richt zich op de patiënt in plaats van op het proces
 • de nadruk ligt op het thema veiligheid in de zorgpraktijk
 • JCI richt zich niet alleen op patiëntenzorg, maar ook op medisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • JCI is internationaal, dit past bij een universitair medisch centrum
 • Ons EPD/Epic is al (gedeeltelijk) ingericht volgens JCI-standaarden

JCI normen in een notendop
JCI heeft zes centrale patiëntveiligheidsdoelen vastgesteld. Het zijn de belangrijkste risicogebieden binnen de gezondheidszorg:

 1. Identificatie patiënt
 2. Effectieve communicatie
 3. Hoog risicomedicatie
 4. Juiste patiënt, juiste ingreep, juiste plaats
 5. Handhygiëne
 6. Valpreventie

Daarnaast zijn er patiëntgerichte standaarden waar het gaat om onderwerpen als toegankelijkheid, patiëntgerichtheid en continuïteit van zorg. Tevens zijn er organisatiestandaarden die zich richten op o.a. kwalificaties van medewerkers, leiderschap en facilitaire- en gebouwtechnische aspecten.

Privacy

Wij hechten veel belang aan jouw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In ons privacy statement vind je informatie over de wijze waarop we met het verwerken van je persoonsgegevens tijdens je dienstverband omgaan. Het intern privacy statement voor medewerkers van locatie VUmc vind je hier.