Vanuit Amsterdam UMC bieden wij veelbelovende WO-geschoolde talenten de kans om hun kwaliteiten volop in te zetten en te ontwikkelen met behulp van ons Management Traineeship. Dit Traineeship start elk jaar in februari en duurt twee jaar.


HET TRAINEESHIP
Klinkt het niet fantastisch? Het grootste academische ziekenhuis van Nederland niet alleen van binnen zien, maar ook echt ervaren hoe het is om hier te werken en jouw steentje bij te dragen. Wij dagen jou uit om samen met ons het verschil te maken!

Het Traineeship bestaat uit drie uitdagende projecten, die elk acht maanden zullen duren en qua inhoud zeer divers zijn en steeds complexer zullen worden. Van ondersteunende diensten en centrale afdelingen tot aan de medische divisies: je zal tijdens dit Traineeship met veel verschillende afdelingen van beide locaties in aanraking komen. Naast dat jij een super belangrijke bijdrage aan Amsterdam UMC levert, zal je ook ontdekken wat jouw sterke punten zijn en waarin jij je nog in kan en wil ontwikkelen. Kortom: een mooie start van jouw carrière!

Wij hebben ook een Traineeship specifiek voor business controllers. Klik hier voor meer informatie over dit Traineeship. 


BETROKKEN BEGELEIDING
Natuurlijk bieden wij jou bij elk project een begeleider, die je helpt om het maximale uit jezelf te halen tijdens het uitvoeren van jouw opdracht. Na de eerste vier maanden en aan het eind van jouw project vindt er een evaluatiemoment met jouw begeleider plaats.
Daarnaast krijg je een mentor, een coach die binnen het ziekenhuis op directieniveau acteert en je twee jaar lang feedback geeft en ondersteuning biedt op het gebied van jouw (persoonlijke) ontwikkeling.

Naast het werken aan jouw project volg je met jouw medetrainees een ontwikkeltraject bij Instituut De Baak, waarbij je werkt aan en leert over:

  • de ontwikkeling van jouw vaardigheden door middel van allerlei trainingen in bijvoorbeeld communicatie, projectmanagement, leiderschap en adviesvaardigheden.
  • hoe je jouw werk aanpakt en de impact die jij hebt op anderen, door middel van casuïstiek tijdens verschillende intervisiemomenten.

Uiteraard is het ook van belang om jouw kennis binnen de zorg te blijven ontwikkelen, door middel van workshops over bijvoorbeeld zorgfinanciering, veranderingen in de zorg, de rol van de verzekeraars en werken met sturingsinformatie.


ONZE OPDRACHTEN
Tijdens het Traineeship krijg je drie opdrachten van elk acht maanden. Een opdracht kan zowel locatie VUmc als locatie AMC als standplaats hebben. Om je een beeld te geven van het soort opdrachten wij jou in het Traineeship kunnen bieden, geven we je hier een aantal voorbeelden:

Project Intern transport
Het transport van medicijnen, disposables, bedden, patiënten, bloed en patiëntgebonden materialen wordt door veel afdelingen zelf en op eigen wijze georganiseerd. Dit had tot gevolg: onevenredig veel loopbewegingen, wachttijden bij bijvoorbeeld de apotheek en onnodige druk op de liftcapaciteit. De management trainee heeft zicht bezighouden met het in kaart brengen van de verschillende interne transportstromen en onderzocht welke het voordelen oplevert om het interne transport anders/centraal te organiseren.

Project binnen het lateralisatieteam
Het programma lateralisaties coördineert, initieert en toetst de uitvoerbaarheid van de lateralisatie bewegingen (de fusie) tussen locatie AMC en locatie VUmc. Teneinde een balans te houden in het capaciteitsbeslag in beide huizen, worden deze bewegingen in samengestelde pakketten (‘waves’) gegroepeerd. Elke wave bestaat uit meerdere afdelingen / zorgeenheden, die elk afzonderlijk een lateralisatieplan en reorganisatieplan opstellen. In onderlinge samenhang vindt de implementatie en uitvoering van deze plannen plaats. Meerdere management trainees begeleiden vanuit het lateralisatieteam in dit transitieproces. 

Project Waardegedreven zorg
Binnen Amsterdam UMC loopt een programma waardegedreven zorg. Het doel is om met een ziekte specifiek team (waardeteam) de patiënt actief te betrekken bij zorgverbetering en inzicht in uitkomsten te gebruiken om te zorg te verbeteren. Eén van de pijlers waar de waardeteams aan werken is het gebruik van vragenlijsten over kwaliteit van leven/ ervaren gezondheid (patiënt reported outcomes measures of PROMs) in de spreekkamer. De management trainee speelt een centrale rol in de opstart van het PROM expertisepunt. Zij is voor meerdere waardeteams het eerste aanspreekpunt voor de implementatie van PROMs. Zij begeleidt en adviseert de teams gedurende de implementatie en organiseert en begeleidt sessies en workshops.

Benieuwd naar de ervaring van één van onze trainees? Lees meer over de opdracht van Marthe of de blog van Tanja en Lisa


WERVING
Helaas hebben wij geen plek voor iedereen, slechts 5/6 toppers kunnen wij toelaten tot dit unieke Traineeship. Ben jij een super gemotiveerd en ondernemend talent dat graag wil bijdragen aan een beter ziekenhuis en dus betere zorg voor onze patiënten? Overtuig ons in jouw motivatiebrief dat wij jou aan boord moeten hebben binnen Amsterdam UMC!

Lees hier meer over (de duur van) de selectieprocedure.