Op de dag van de verpleging, 12 mei, is de VUmc verpleegkundeprijs 2017 uitgereikt. Voor het beste idee om de verpleegkundige zorg voor patiënten te verbeteren.

 

Winnaar 2017

De winnaar van 2017 is de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) met het project Kwaliteitsverbetering PEG-zorg: ”Liever Thuis”. Indieners van dit project zijn Fokje Rienstra en Marlou Stap (PEG-verpleegkundigen) samen met hun projectteam: Loes van Aken (diëtiste VKNO), Chris Franca (MDL- arts i.o.), Foke van Delft (MDL-arts) en Truus van der Meulen (verpleegkundig hoofd polikliniekafdeling MDL). De winnaars zijn met taart, bloemen en confetti verrast en de cheque met de prijs werd overhandigd door raad van bestuur-lid Mark Kramer.

De prijs bestaat uit €2.500, 0,1 FTE verpleegkundige formatie gedurende een jaar en ondersteuning van de coördinator verpleegkundig onderzoek. Er zijn in totaal 9 projectvoorstellen ingediend. De projectvoorstellen zijn beoordeeld op het innovatieve karakter, de toegevoegde waarde voor verpleegkunde, de toegevoegde waarde voor de patiënt en de (wetenschappelijke) onderbouwing. De jury bestond uit een lid van de cliëntenraad, een lid van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR), een zorgmanager, de coördinator verpleegkundig onderzoek en een medisch specialist. De jury wil alle inzenders bedanken en stimuleren om verder te gaan met de uitwerking van de projecten.

Het project Kwaliteitsverbetering PEG-zorg: ”Liever Thuis”

In de huidige situatie worden patiënten die op de MDL een PEG-sonde krijgen 1 nacht ter observatie opgenomen op een verpleegafdeling, vaak VKNO, soms VNEU.
Omdat de MDL in dit deel van het zorgtraject hoofdbehandelaar is komt de consulent MDL op de dag van de plaatsing en op de dag van ontslag bij de patiënt langs. Wij hebben afgesproken dat de MDL arts instructie geeft met betrekking tot de verzorging van de sonde. De verpleegkundige van de verpleegafdeling doet dit ook. Dit wijzigt met het voorstel niet maar wordt aangevuld met instructie thuis.

De instructie die patiënten krijgen over de verzorging van de PEG-sonde wordt in het voorstel gegeven door een verpleegkundige die verbonden in aan het facilitaire bedrijf dat de sondevoeding en benodigdheden levert. De instructie vindt thuis plaats, in alle rust, met mogelijkheid om te oefenen in het bijzijn van de verpleegkundige van Sorgente. De patiënten kunnen laagdrempelig contact opnemen met het facilitaire bedrijf. Ze krijgen een inlogcode waarmee ze op de site van het bedrijf benodigdheden kunnen bestellen en worden daarmee veel minder afhankelijk van het VUmc en de PEG-poli.

Wij beogen hiermee het aantal bezoeken aan Vumc, zowel de polikliniek als de SEH, vanwege (kleine, laagcomplexe) problemen met een PEG-sonde terug te dringen.

Om dit te realiseren zijn wij een samenwerking aangegaan met Sorgente, specialist in sondevoeding.
De PEG-verpleegkundigen stemmen de werkwijze en protocollen af met de verpleegkundigen van Sorgente. Wij blijven laagdrempelig benaderbaar voor vragen en problemen.
De resultaten tot op heden zijn goed, onze gezamenlijke patiënten geven aan zeer tevreden te zijn over deze werkwijze. Maar het kan nog beter en de groep die gebruik maakt van deze service kan vergroot worden door dit systeem uit te rollen over de KinderMDL, en zelfs de patiënten van de heelkunde die een jejunostomiekatheter hebben.