Alleen door op alle niveaus te harmoniseren en integreren komen we daadwerkelijk tot één Amsterdam UMC. Veel afdelingen en teams aan beide kanten van de Amstel zijn aan de slag gegaan om hun samenwerking vorm te geven. Wij nemen jullie graag mee in een serie voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze keer: Jong Amsterdam UMC.

Ze waren geen vreemden voor elkaar, de twee besturen van Jong Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc. Al vijf jaar lang organiseerden ze samen verschillende evenementen, zoals een jaarlijks symposium in de Balie. Ook vergaderden de twee besturen af en toe samen. Mede dankzij die contacten kon de harmonisatie en integratie van beide platforms soepel en in relatief korte tijd gerealiseerd worden. “In feite zijn we nu vrijwel helemaal geharmoniseerd” zegt Thomas van Vliet, voorzitter van Jong Amsterdam UMC, locatie VUmc en tevens projectmanager waardegedreven zorg. “We hebben het echt met z’n allen gedaan. Begin dit jaar waren we betrokken bij de strategiedagen van Amsterdam UMC. Dat gaf ons een duwtje in de rug om ook onze eigen visie en onze dromen voor de toekomst onder de loep te nemen. Half februari zijn we gaan brainstormen en toen bleek dat we eigenlijk al op één lijn zaten.”

Sneltreinvaart
Covid-19 en de daarmee gepaard gaande digitalisering zorgden ervoor dat de harmonisatie zich in sneltreinvaart kon voltrekken. Locatiespecifieke vergaderingen sneuvelden en maakten plaats voor gezamenlijk digitaal overleg. Visie en missie werden tegen het licht gehouden en geactualiseerd. De twee nieuwsbrieven versmolten tot één en de e-mailadressen volgden. Voorlopig opereren de bestuurders nog in duo-rollen. “Op termijn willen we toe naar één voorzitter, één penningmeester, één secretaris”, zegt Rianne Dreuning, voorzitter van Jong Amsterdam UMC op locatie AMC en in het dagelijks leven arbeidsjurist bij Amsterdam UMC. “In dit stadium vinden we het fijn om een sparringpartner aan de andere kant van de Amstel te hebben. Zelf werk ik fantastisch samen met Thomas. We vullen elkaar naadloos aan en dat is in zo’n startfase van levensbelang.”

Ook veertigers en vijftigers
Jong Amsterdam UMC is een informeel platform voor alle medewerkers die zich jong voelen en het leuk vinden om zich naast het dagelijkse werk te ontwikkelen en andere medewerkers te ontmoeten. Het platform baseert zich op vier kernwaarden: inspiratie, verbinding, ontwikkeling en innovatie. De ruim 3.000 medewerkers die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief kunnen kiezen uit tal van sociale, educatieve of sportieve activiteiten: workshops, evenementen, symposia en borrels. “De afgelopen maanden”, zegt Van Vliet, “hebben we superveel digitaal gedaan. We hebben de maand van de loopbaanontwikkeling achter de rug en organiseren nu de workshop zakelijk tekenen. Daar leer je hoe je hetgeen tijdens een overleg wordt besproken kunt visualiseren.” “We hebben bewust de leeftijdsgrens losgelaten”, vult Dreuning aan. Ook veertigers en vijftigers die zich jong van hart en geest voelen zijn welkom. Het maakt ook niet uit op welke afdeling of locatie je werkt: wij zijn er voor iedereen.”

Niet verknocht aan de locatie
De harmonisatie van de beide platforms van Jong Amsterdam UMC is ongekend soepel verlopen, weten de voorzitters. Dreuning: “Ik denk zelf dat dat ook te maken heeft met onze generatie. Wij jongeren zijn niet per se verknocht aan de locatie waar we in dienst zijn, maar we voelen ons veel meer onderdeel van Amsterdam UMC. Van onze achterban ontvangen we veel positieve reacties op ons samengaan. Zelf zien we daar ook vooral de lol van in, want we zijn opeens twee keer zo groot.” Teams en afdelingen die nog moeten harmoniseren, moeten vooral de persoonlijke component niet uit het oog verliezen, zegt Dreuning. “Een lateralisatie kan voor medewerkers grote gevolgen hebben. Dan helpt het als je de mensen uit je nieuwe team hebt leren kennen. Recent heb ik samen met twee bestuursleden een Jong Amsterdam UMC bestuursquiz gemaakt met 30 vragen in de trant van: Wat is je lievelingskleur? Heb je een kat? Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Maak het luchtig. Organiseer speeddates. Je kunt zoveel doen om elkaar beter te leren kennen, ook digitaal.” “Harmoniseren en integreren doe je met elkaar”, besluit Van Vliet. “Dan ontdek je dat verandering niet alleen nuttig, maar vaak ook bijzonder leuk is.”