Verpleegkundige initiatieven zijn niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van het vakgebied, deze initiatieven mogen ook zeker gezien en gewaardeerd worden!

Daarom stellen VUmc, AMC en V&VN jaarlijks drie prijzen beschikbaar die tijdens de Anna Reynvaanlezing op donderdag 11 mei 2017 in de Stadsschouwburg Amsterdam worden uitgereikt.

Prijzen:

  • De Wetenschapsprijs voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2016
  • De Praktijkprijs voor een initiatief of project van een verpleegkundige dat heeft geleid tot een meetbaar resultaat in de directe patiëntenzorg
  • De Landelijke Studentenprijs voor het beste artikel van hbo-v studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing.

De Wetenschaps- en Praktijkprijs zijn € 5000 groot en gaan vergezeld van een sculptuur. De winnaar van de Landelijke Studentenprijs krijgt eveneens een sculptuur, naast een bezoek voor twee studenten aan een internationaal verpleegkundig congres.

 

De Anna Reynvaan Lezing is sinds 1999 een lezing die jaarlijks wordt georganiseerd in de Stadsschouwburg Amsterdam. Dit jaar vindt de lezing plaats op donderdag 11 mei 2017 en staat centraal het onderwerp de transmurale zorg. De spreker is prof. dr. Mary D. Naylor, hoogleraar gerontologie aan de Universiteit van Pennsylvania.

Interesse?

Voor meer informatie over de lezing en om je te kunnen aanmelden kan je kijken bij het evenement Anna Reynvaanlezing over transmurale zorg in onze agenda.