Werkomgeving

Als cliëntenraadslid maakt u, tezamen met de overige 8 leden, deel uit van een betrokken raad in een werkomgeving die volop in beweging is. De werkzaamheden van een cliëntenraadslid zijn divers. Zo adviseert u de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over uiteenlopende onderwerpen zoals o.a. het alliantieproces met AMC, andere samenwerkingsverbanden in de regio, Value Based Healtcare, JCI en veranderingen in het zorgaanbod. Daarnaast neemt u deel aan forumdiscussies, ziekenhuiscommissies en klankbordgroepen.

Een belangrijke doelstelling van de cliëntenraad betreft het stimuleren van patiëntenparticipatie. Dit houdt in dat de cliëntenraad overzicht bewaart op de vormgeving en realisatie èn aanbevelingen doet over de manier waarop patiëntenparticipatie gestalte krijgt.

Werkzaamheden

Als lid van de cliëntenraad zijn uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

 • De raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ);
 • Een maal per 6 weken op woensdagmiddag vergaderen met de cliëntenraad en 4 maal per jaar met de portefeuillhouder van de raad van bestuur;
 • Contact onderhouden (zowel in persoon als via email) met stakeholders in- en extern: o.a. divisiebesturen, leidinggevenden, cliëntenraden van andere ziekenhuizen.

Uw profiel

Voor onze clientenraad zijn wij op zoek naar een lid met de volgende kennis en kwaliteiten:

 • Tenminste HBO denk- en werkniveau;
 • Directe ervaring en/of betrokkenheid met de zorg- en dienstverlening bij VUmc; als cliënt, ex-cliënt, partner/begeleider of familielid van cliënten;
 • Het wordt als voordeel beschouwd wanneer leden van de cliëntenraad lid zijn van een patiëntenorganisatie, maar dit is geen vereiste;
 • Verder bent u betrokken bij en kunt zich goed inleven in de positie van de cliënt;
 • U bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen (d.w.z. ook ziekte overstijgend kunnen denken);
 • U kunt goed samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
 • U kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • U bent bereid om (om)scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • Ook beschikt u over goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband) en communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).

Wij bieden

Salarisschaal VW: 0 tot 0 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

Het betreft een vrijwilligersfunctie. Leden ontvangen een onkostenvergoeding van € 1.200 per jaar. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km). Het betreft een benoeming door de raad van bestuur voor de duur van 4 jaar met een proeftijd van 6 maanden. De benoemingstermijn kan eenmaal met 4 jaar worden verlengd.

Bijzonderheden

U bent recentelijk (> 1 jaar) niet in dienst geweest van VUmc.

U bent verplicht om bij indiensttreding een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD.

Interesse?

Bel of mail ons gerust! Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Cora Bezuijen, ambtelijk secretaris van de clientenraad, bereikbaar op ma/di/do, via 06-25119215. U kunt contact nemen met Faisca Stuiver, corporate recruiter, via telefoonnummer 020-4445635 voor meer informatie over de sollicitatieprocedure. U kunt uiterlijk tot en met 28 oktober 2018 solliciteren via de button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.