Wat ga je doen

Als programmamanager stuur en monitor je het programma “Leren van data”, draag je zorg voor samenhang en onderlinge afstemming van de onderdelen (‘Pijlers’) in het programma en tussen verschillende betrokken partijen. Je hebt de dagelijkse leiding over dit programma en bent verantwoordelijk voor de algehele voortgang.

Werkzaamheden die concreet bij deze functie horen zijn:

 • dragen van verantwoordelijkheid voor de verdeling van de budgetten;.
 • relatiemanagement met relevante partijen die deel uitmaken van het expertnetwerk van het programma, zoals Nictiz, RIVM, en de overige academische werkplaatsen ouderenzorg verenigd in SANO;
 • relatiemanagement met diverse overlegfora rondom dataregistratie aan de bron, eenheid van taal en zorginformatiebouwstenen, en met de verpleeghuizen die deelnemen aan de peilstations in het project;
 • vormen van het kernteam samen met de projectleiders van de drie pijlers en rapporteren aan de stuurgroep en subsidiegever (VWS).

We verwachten dat de programmamanager gedurende het traject ook voorbereidingen treft voor de borging van de opbrengsten na de huidige programmaperiode.

Programma ‘Leren van data’
Het programma ‘Leren van data: eenheid van taal en continue zorgregistratiespecialisten ouderengeneeskunde’ heeft als doel om het hergebruik van zorggegevens in de ouderengeneeskunde te bevorderen. Dit doen we door toe te werken naar meer eenheid van taal en door bestaande gegevensregistraties bij elkaar te brengen en beter te benutten voor kwaliteitsverbetering, onderzoek en beleid.
Er zal worden toegewerkt naar een landelijke infrastructuur voor specialisten ouderengeneeskunde in de intramurale verpleeghuiszorg, in samenwerking met de academische werkplaatsen ouderenzorg. Tot die infrastructuur behoort ook het opzetten van een landelijk representatief netwerk van peilstations, ten behoeve van kennisontwikkeling. Het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd door het UNO-VUmc (Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC), Verenso (de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde) en Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Het programma wordt uitgewerkt op basis van drie pijlers:
1) ontwikkelen van eenheid van taal voor specialisten ouderengeneeskunde door Verenso,
2) onderhouden en verder ontsluiten van routine zorggegevens en aanvullende gegevens van en door specialisten ouderengeneeskunde (o.a. voor surveillance) ten behoeve van kwaliteitsverbetering, kennisontwikkeling en trendanalyses door UNO-VUmc,
3) de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur voor hergebruik van zorgregistraties van specialisten ouderengeneeskunde door Nivel.

Wat we van je verwachten

Wij zoeken een programmamanager die in ieder geval de volgende kennis en kwaliteiten met zich meebrengt:

 • een afgeronde opleiding op wo-niveau;
 • aantoonbare ervaring in het managen van een complex programma;
 • bekendheid met de wereld van ICT en met de diverse overlegfora rondom dataregistratie aan de bron, eenheid van taal, zorginformatiebouwstenen en SNOMED;
 • bekendheid met het zorgveld en specifiek het werkveld van specialisten ouderengeneeskunde;
 • visie op standaardisatie en hergebruik van routine zorgdata t.b.v. continuïteit van zorg, informatie-uitwisseling, kwaliteitsverbetering, transparantie en kennisontwikkeling.

Als programmamanager zal je zo onafhankelijk mogelijk ten opzichte van alle partijen opereren. De kenmerkende taakinvulling is er één van collegiaal en inspirerend leiderschap met oog voor een goede sfeer in het team en met sterke verbindende kwaliteiten. Met jouw analytisch en communicatief vermogen weet jij bevindingen om te zetten in concrete plannen en weet je deze ook helder over te brengen. We verwachten ook dat je het gezicht naar buiten kunt zijn van het programma en een gesprekspartner op niveau bent voor alle betrokken stakeholders en deskundigen. Ben jij de uitstekende en resultaatgerichte netwerker die met ons dit programma tot een succes wil brengen, dan ontvangen we graag jouw sollicitatie!

Waar ga je werken

Je wordt aangesteld bij de penvoerder van het programma, het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC, locatie VUmc (UNO-VUmc). Het UNO-VUmc is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc en 23 zorgorganisaties. Je zult nauw samenwerken met de projectleiders van de drie pijlers.

Wat we je bieden

Salarisschaal 14: 5558 tot 7085 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

 • Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen? Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud).
 • Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz.
 • Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 70% van deze premie bij.
 • Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast een fietsregeling.
 • Wij bieden jou een contract voor (maximaal) 5 jaar, met een proeftijd van 2 maanden.

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.

Een screening kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is voor iedere nieuwe medewerker verplicht. De aanvraag voor een VOG wordt opgestart vanuit VUmc zodra de nieuwe medewerker is aangesteld.

Bijzonderheden

Het onderzoeksprogramma is per 1 januari 2020 gestart. De programmamanager start bij voorkeur per 1 mei, of zoveel eerder als mogelijk.

De situatie met het coronavirus zorgt ervoor dat in Amsterdam UMC de focus nu op de zorg ligt. Dit kan wellicht als gevolg hebben dat het wat langer duurt om terugkoppeling te geven op jouw sollicitatie. Wanneer je iets langer op een reactie moet wachten, betekent dit uiteraard niet direct dat wij niet enthousiast zijn over jouw profiel. Bedankt voor jouw begrip!

Laten we kennismaken

Bel ons gerust!
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met prof. dr. Cees Hertogh, hoofd sectie ouderengeneeskunde, via 020 444 8320.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Anne Drost, corporate recruiter, via 020-444 4529.

Je kunt uiterlijk tot en met 31 maart 2020 solliciteren via de button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.