Wat ga je doen

In dit promotietraject ga je onderzoeken hoe we een groep studenten kunnen selecteren voor de gezondheidszorgopleidingen die representatief is voor de Nederlandse bevolking. Dit onderzoek kan leiden tot aanbevelingen voor de selectie van studenten voor de toegepaste wetenschappelijke en gezondheidszorgopleidingen. Je voert literatuuronderzoek uit en ontwikkelt vragenlijsten voor kwalitatief onderzoek bij deze doelgroep op het gebied van motivatie. Over de deelstudies schrijf je Engelstalige artikelen voor ‘peer reviewed’ tijdschriften die de basis vormen voor jouw proefschrift. In de studie wordt gebruik gemaakt van uitdagende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken. Presentaties op (inter)nationale congressen en opleiding volgens VU promotieregelement horen bij je ontwikkeling tot zelfstandig onderzoeker.

Wat we van je verwachten

Wij zoeken een enthousiaste collega die de volgende kennis en kunde met zich meebrengt:

 • Een afgeronde masteropleiding (bv. geneeskunde, psychologie, gezondheidswetenschappen, sociologie);
 • Ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek, dataverzameling, data invoer;
 • Ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • Ervaring met SPSS en statistische analyses;
 • Ervaring in het schrijven van wetenschappelijke publicaties als (co)auteur;
 • Goede contactuele en organisatorische kwaliteiten;
 • Uitstekend kunnen samenwerken;
 • Je bent de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift machtig.

Waar ga je werken

In dit project werk je in een projectconsortium van VUmc, AMC, Erasmus MC, Universiteit Twente (technische geneeskunde) en Universiteit Utrecht (farmaceutische wetenschappen).
Je dagelijkse werkomgeving is de afdeling Onderzoek van Onderwijs van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO) van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Deze afdeling bestaat momenteel uit 8 promovendi, 4 postdoconderzoekers, een universitair docent, een onderzoeksassistent en een universitair hoofd docent. Daarnaast is er statistische ondersteuning vanuit de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek.

Het IOO vervult binnen VUmc de regierol binnen het domein van de (bio-)medische, paramedische en verpleegkundige specialistische opleidingen. Tevens wordt binnen dit domein een breed palet aan bij- en nascholing aangeboden. Het IOO ontwikkelt, innoveert en onderzoekt onderwijs en biedt vervolgens “state of the art” opleidingen aan. VUmc School of Medical Sciences (SMS) is onderdeel van het IOO en verantwoordelijk voor de bachelor- en masteropleidingen geneeskunde, de masteropleidingen Oncology, Cardiovasculair Research en Epidemiologie. Binnen de School of Medical Sciences opereert de afdeling ‘Onderzoek van Onderwijs’.

Project
In Nederland melden zich circa drie keer zoveel kandidaten aan voor de geneeskundeopleiding als het aantal opleidingsplaatsen dat beschikbaar is. Sinds 2000 is de centrale loting geleidelijk vervangen door decentrale selectieprocedures, die door de faculteiten zelf worden vormgegeven en doorgaans bestaan uit toetsing en interviews. Eerder onderzoek liet zien dat potentieel succesvolle kandidaten uit etnische minderheidsgroepen, van lagere sociaaleconomische klasse en/of met laagopgeleide ouders worden afgeschrikt door selectieprocedures en door de geneeskundeopleiding zelf. Als deze kandidaten zich aanmelden, worden zij bovendien minder vaak geselecteerd. Het gevolg is dat de cohorten studenten die worden opgeleid tot artsen niet representatief zijn voor de patiëntenpopulatie die zij gaan dienen. Ondervertegenwoordiging van artsen met een niet-traditionele achtergrond vormt een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van de gezondheidszorg, want diversiteit is essentieel voor het bevorderen van excellentie in de gezondheidszorg en het onderwijs. In dit project ga je door middel van kwalitatieve en kwantitatieve methoden onderzoeken wat voor studiekiezers bevorderende en belemmerende factoren zijn om geneeskunde te willen en kunnen studeren en hoe we studenten hierbij kunnen helpen. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en heeft een looptijd van 3 jaar. Tegelijkertijd wordt een promovendus aangesteld bij Erasmus MC vanuit hetzelfde consortiumproject. Je zult intensief samenwerken met die promovendus.

Wat we je bieden

Salarisschaal OIO: 2357 tot 3020 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring).

 • Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen? Bereken dan hier jouw netto salaris (onder voorbehoud).
 • Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 2/3e deel van deze premie bij.
 • Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten.

Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.

Een (uitgebreide) screening is onderdeel van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is hier onderdeel van. Klik hier voor meer informatie over de screeningsprocedure.

Bijzonderheden

De eerste gespreksronde is gepland in de week van 25 februari.

Laten we kennismaken

Bel ons gerust!
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met dr. Rashmi Kusurkar, via 020- 444 5790.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Brend de Jong, corporate recruiter, via 020-444 5635.

Je kunt uiterlijk tot en met 18 februari 2019 solliciteren via de button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.