Per 1 oktober vraagt Amsterdam UMC mensen om niet meer te roken op de ziekenhuisterreinen. Terreincoaches worden ingezet om patiënten, bezoekers en medewerkers hierover te informeren. Wie zijn deze coaches en hoe gaan ze te werk?

Waarom mag er niet gerookt worden en waar mag het dan wél? Waar precies ligt de grens van het rookvrije terrein? Geldt het rookverbod ook voor de e-sigaret? Het zullen de komende tijd veelgestelde vragen zijn op en rond de ziekenhuisterreinen. Recentelijk aangestelde terreincoaches zullen deze vragen gaan beantwoorden. “De coaches lopen rond op het terrein en spreken rokers aan”, licht Najat Baaddi (manager Publieksservice & Beveiliging, directoraat Services AMC) toe. Op beide locaties gaat een team van start: momenteel doorlopen ze een introductieprogramma.

Handhaven is overigens niet de taak van de terreincoaches: dat blijft voorbehouden aan de beveiliging. De terreincoaches zijn er puur om mensen vriendelijk aan te spreken en uitleg te geven. Baaddi: “Op locatie AMC zijn ze tegelijkertijd extra ‘oren en ogen’ voor het terreinbeheer en de Beveiliging”.

Aanspreken
De terreincoaches op locatie VUmc komen allemaal van een bureau dat gespecialiseerd is in gastvrijheid, vertelt hoofd Veiligheid Pieter de Vries. “Mensen met goede communicatieve vaardigheden. Hun hoofddoel is immers mensen aanspreken en ze een handelingsperspectief bieden. Patiënten verwijzen ze naar hun hoofdbehandelaar, die ze nicotinevervangers of andere alternatieven kan bieden. Rokende medewerkers kunnen ze wijzen op alle tools die de organisatie aanbiedt om te stoppen. Het gaat dus niet per se om uitleggen waar je wél mag roken. We zijn ten slotte in Nederland met z’n allen op weg naar het grotere doel: een rookvrije generatie in 2040.”

Alle rookabri’s en rookzuilen zullen eind september verwijderd zijn. Je kunt de terreincoaches – herkenbaar aan hun donkerblauwe kleding met het rookvrijspeldje – vanaf nu tegenkomen in de gebieden rond de entrees. Op locatie VUmc – waar een openbare weg tussen de gebouwen loopt – zijn ze in elk geval veel aanwezig bij de polikliniek en het ziekenhuis; op locatie AMC zijn ze ook te vinden bij de HvA en het Altra College, die zich ook hebben aangesloten bij het Rookvrij-initiatief.

Waarom rookvrij?
Amsterdam UMC wil bijdragen aan een gezonde omgeving voor zowel patiënten en bezoekers als medewerkers. Amsterdam UMC motiveert en ondersteunt mensen bij het stoppen met roken en wil een voorbeeld zijn voor anderen in de stad Amsterdam. Amsterdam UMC zet deze stap samen met de instellingen in de buurt van het ziekenhuis waaronder de faculteit gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam, een deel van de campus van de Vrije Universiteit Amsterdam (O|2-Labgebouw), Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), het Altra college en de Botanische Tuin Zuidas.