Past VUmc ook bij jou? VUmc heeft veel te bieden. Kleine teams, betrokken collega’s en een fijne werksfeer. Werken bij VUmc is topkwaliteit in alle opzichten: deskundig, ervaren personeel, een uitstekende patiëntenzorg en een onderzoeksafdeling die behoort tot de top drie van universitair medische centra.

Wie is VUmc?

VUmc is één van de acht universitair medische centra (UMC) in Nederland. In 1964 opende het als het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit zijn deuren en vonden de eerste operaties plaats. In oktober 1966 volgde de officiële opening van het VU ziekenhuis. In 2001 ontstond VU medisch centrum door het samengaan van de medische faculteit en ziekenhuis.

Missie: Samen kiezen voor beter
In ‘Samen kiezen voor beter’ laten we als VUmc zien dat we begrijpen dat mensen de regie over hun leven willen houden. VUmc stimuleert dit door, waar mogelijk, ruimte te geven voor eigen inbreng en de kennis en ervaring van patiënten en hen te betrekken bij beslissingen. Beter staat voor het actief inzetten op herstel waar mogelijk, de kwaliteit van leven en bij voorkeur gezond zijn of gezond worden. Beter staat ook voor de topkwaliteit en de innovatie die VUmc levert door baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Visie: een innovatieve kwaliteitsorganisatie
VUmc wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en daarmee aan het welzijn van mensen. Als universitair medisch centrum richt VUmc zich op een vooraanstaande positie in onderwijs en opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg.

Kernwaarden
VUmc heeft drie kernwaarden die zijn identiteit als geheel verwoorden. Bij keuzes in de beleidsontwikkeling dienen zij als maatstaf voor ons denken en handelen. Tevens vormen zij de leidraad hoe medewerkers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan. De drie kernwaarden zijn:

  • Betrokkenheid
  • Zorgvuldigheid
  • Ambitie
Klik hier voor onze arbeidsvoorwaarden