In vier bijeenkomsten over gezond leven en eten in de stad deelden onderzoekers van Amsterdam UMC hun kennis met wijkbewoners. De goedbezochte sessies waren onderdeel van WeMakeTheCity, een voorjaarsfestival waarbij de hele metropoolregio Amsterdam in het teken stond van urgente stedelijke vraagstukken én de mogelijke oplossingen.

De drie lunchbijeenkomsten plus slotbijeenkomst zijn vorige maand gehouden in verschillende delen van Amsterdam: Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Buurtbewoners ontmoetten onderzoekers van de VU en van Amsterdam UMC (Tanja Vrijkotte, Laura Nawijn en Manou Anselma). Het leverde mooie, openhartige en soms ontroerende gesprekken op. Bijvoorbeeld over guilty pleasures, zoals repen chocolade, stroopwafels en snoeptomaatjes. Snoeptomaatjes? De vrouw die ze te berde bracht verklaarde: “Eerst eet ik een zak chips leeg en dan voel ik me schuldig. Vervolgens eet ik een zak snoeptomaatjes, zodat ik ook wat gezonds heb gegeten.”

Makkelijk praten
Er werd gesproken over de verantwoordelijkheden van gemeente, voedingsindustrie, zorgverzekeraar en de inwoners zelf. Alle deelnemers konden genieten van een even smakelijke als gezonde lunch. En er kwam van alles boven tafel. Buurbewoners merkten op dat het “makkelijk praten is” over gezond eten of sporten als er nauwelijks geld in huis is. Dat je aan het einde van de maand blij bent dat je je rekeningen hebt kunnen betalen. Dat gezond meestal duurder is dan ongezond.

Met name stadsbewoners met een smalle beurs komen daarmee voor dilemma’s te staan. Ongezond leven blijkt niet altijd een bewuste keuze en een kleine stimulans is dan al erg welkom. Zoals de inzet van 100 gezondheidsambassadeurs in Amsterdam Nieuw-West: bewoners die anderen een duwtje in de rug proberen te geven. Uit andere bewonersinitiatieven zijn wandelgroepjes ontstaan en komen moestuinen tot bloei. Samen proberen gezond te leven is kennelijk echt makkelijker.

Tien aanbevelingen
In overleg met de onderzoekers kwamen de buurtbewoners tot tien aanbevelingen om een gezonde stad dichterbij te brengen. Zoals: belast bewerkt voedsel meer en maak gezond eten goedkoper. En: bewegen klinkt gemakkelijker dan sporten. En: organiseer laagdrempelige en kleinschalige activiteiten in de buurt.  Zie de pdf voor de complete lijst aanbevelingen.
WeMakeTheCityWeMakeThe City Tien aanbevelingen.pdf

Leren van elkaar
Martine de Bruijne, directeur van het onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health van Amsterdam UMC, is opgetogen over de bijeenkomsten. “We gaan de komende tijd intensiever samenwerken met bewoners en organisaties”, zegt De Bruijne. “Onderzoek doen is belangrijk, maar echt bereiken dat de stad en haar bewoners gezonder worden vergt meer samenwerking. Als deze WeMakeTheCity-bijeenkomsten iets duidelijk gemaakt hebben, is het wel dat we ontzettend veel van elkaar kunnen leren.”

Zie hier in drie korte filmpjes wat onze onderzoekers vertellen over toepassing van kennis uit hun onderzoek in de stad.