Ieder jaar staat een geselecteerde groep praktijkopleiders voor een uitdaging, de werving en selectie van de BBL en Duaal verpleegkundige studenten.

Een tijdrovende maar ontzettend leuke klus die toe was aan vernieuwing. Na diverse brainstorm sessies werd er besloten om het proces geheel anders vorm te geven. Vroeger bestond de selectie uit een brief en een formeel sollicitatiegesprek, maar anno 2019 vraagt de werving om een modernere en efficiëntere aanpak.

Er werd gekozen om na de briefselectie een ronde speeddates te hebben met de geselecteerde kandidaten. Iedere kandidaat onderging drie korte speeddates waar diverse thema’s werden besproken. Tijdens een van de speeddates kregen de kandidaten de gelegenheid een pitch te geven. Met ongeveer de helft van deze kandidaten gingen we door naar de derde en tevens laatste ronde. Per 6 kandidaten werd er, onder toeziend oog van 3 observanten, een groepsopdracht gedaan. Tijdens de groepsopdracht stond samen overleven na een vliegtuigcrash centraal. De kandidaten werden geobserveerd op o.a. onderlinge communicatie en samenwerking.

De nieuwe werkwijze was voor een ieder toch wel spannend. Zou het in goede aarde vallen bij de kandidaten? Zouden we voldoende gezien hebben om hen te kunnen beoordelen? Vragen die we van te voren hadden, maar pas nadien konden beantwoorden. Zeer verheugd zijn we dat we kunnen mededelen dat zowel de kandidaten als de andere betrokkenen positief terugkijken op deze vernieuwde vorm. ‘De sfeer was goed’, ‘Er is gelegenheid gegeven alles te zeggen’, ‘Ik heb mijzelf kunnen zijn’, ‘Je hebt niet eens door dat je met een opdracht bezig bent’ is een kleine greep uit de opmerkingen die we van de kandidaten hebben teruggekregen.

Bij de speeddates hebben we seniorverpleegkundigen, leidinggevenden en hoofdverpleegkundigen betrokken en bij de groepsopdrachten hebben docenten van ROC TOP deelgenomen. Allen vonden het een leuke en waardevolle ervaring. De collega’s van Amsterdam UMC, locatie VUmc gaven aan de studenten te zien als mogelijk toekomstige studenten en de docenten zien de kandidaten al voor zich in de klas. Zij gaven aan nu beter voorbereidt te zijn op de studenten die komen gaan.

Tot slot willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze werving. Wij zijn trots dat wij met zijn allen het op deze manier hebben kunnen neerzetten!